Waterschap Limburg zet 250 mezenkastjes in tegen de eikenprocessierups


DAGBIO

Op de dag van biodiversiteit staat het waterschap stil bij alle werkzaamheden die er worden ondernomen om de biodiversiteit te verbeteren. Waterschap Limburg heeft biodiversiteit hoog op de agenda staan.

Dat doen we op tal van manieren. Nieuwe troeven die we inzetten voor de biodiversiteit zijn andere manieren van maaionderhoud en 250 mezenkasten. Met de mezenkasten wil Waterschap Limburg een  bijdrage leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups in Limburg. Har Frenken: “De mezenkasten hangen we op langs onze watergangen om de overlast van de eikenprocessierups naar de toekomst toe hopelijk te verkleinen. Ook onze aanpak ten aanzien van biodiversiteit draagt daar aan bij. Want de rups heeft naast vogels, ook andere natuurlijk vijanden zoals kevers, sluipwespen en vleermuizen. Daar waar het kan streeft Waterschap Limburg naar een omgeving met een rijke vegetatie en variatie aan wilde planten en diersoorten. Zodat ook op die manier de biodiversiteit bevorderd wordt en bijvoorbeeld de verdere  verspreiding van de eikenprocessierups wordt tegengegaan.”

Waterkeringen en maaibeheer

Waterschap Limburg streeft biodiversiteit na op waterkeringen. De waterkerende functie staat natuurlijk voorop, maar deze gaat hand in hand met biodiversiteit. Zo voeren we een natuurgericht beheer van twee keer per jaar maaien en afvoeren. Nieuw aangelegde dijken zaaien we vooralsnog in met een grasmengsel; deze mengsels geven het snelst een erosiebestendig resultaat. Door het natuurgerichte beheer zal zich in de jaren na aanleg spontaan een meer soortenrijke vegetatie bestaand uit bloemen en kruiden ontwikkelen. De komende jaren gaan we nog meer ervaring opdoen met alternatieve maaimethodes die voordelen kunnen bieden voor de biodiversiteit, zoals sinusmaaien. Dan werken we met slingerende maaipaden die variëren in ruimte en tijdstip van maaien. Met als resultaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit.

Har Frenken: “We ontkomen er ook niet aan om op plekken van ons gebied wel te maaien. Maar ook dan houden we toch rekening met biodiversiteit. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we sinds dit jaar het maaisel langs onze natuurbeken (plekken met veel flora en fauna) ook afvoeren. Daardoor hou je de gronden schraal en ontstaat er meer variatie in flora en fauna.  En we experimenteren met maaisel dat wordt ingezet als natuurlijke bodemverbeteraar voor de land-en tuinbouw. Zo dragen natuurlijke producten bij aan de verbetering van de bodem. En ook dat bevordert uiteindelijk weer de biodiversiteit.”

Mezenkasten

Waterschap Limburg wil op een natuurlijke manier bijdrage leveren aan de bestrijding van de eikenprocessie rups en zet hiervoor 250 mezenkasten in. Deze worden door inspecteurs geplaatst in gebieden waar de eikenprocessierups zeer actief is. Een deel van deze mezenkasten wordt ook ter beschikking gesteld aan partners en inwoners van Limburg. Belangstellenden kunnen zich melden via info@waterschaplimburg.nl. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Het afhaalmoment in Horst, Sittard of Roermond, wordt later bepaald en is afhankelijk van de Corona-situatie. De afhaalactie stond gepland voor maart, maar is door Corona niet doorgegaan.

Meer weten?

Meer weten over biodiversiteit bij Waterschap Limburg? Kijk op ons Youtube kanaal dit interview tussen Arnold Jansen (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg) en Barend van Maanen (ecoloog).