Waterschap en gemeente Gennep aan de slag met Tielebeek

Gepubliceerd op 24 maart 2020

tielebeek2

De gemeente Gennep en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met de Tielebeek. Daarvoor is maandag 23 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend in de raadzaal van Gennep door burgemeester Willibrord van Beek en waterschapsbestuurder Arnold Jansen.

De werkzaamheden vinden dit en volgend jaar plaats. Na oplevering van het project is het bekensysteem klimaatbestendig en duurzaam.

Meanderen

In die periode wordt de Tielebeek opnieuw ingericht, zodat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast wordt de bestaande riooloverstort aan de Rozenbroek in Milsbeek aangepast.

De Tielebeek voldoet op dit moment nog niet aan de functie van Natuurbeek en de Kaderrichtlijn Water. Dat is de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Ook de overstort van het gemeentelijk rioolstelsel voldoet daar niet aan.