Waterschap bereidt vergroting drie regenwaterbuffers in Oirsbeek voor

Gepubliceerd op 10 juli 2020

Buffer Hulterweg, 10-7-20

Op 7 juli heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het Ontwerp Projectplan Waterwet Oirsbeek Fase 1 vastgesteld. Het ontwerpprojectplan en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zullen van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage liggen. Deze stukken gaan over het vergroten van drie bestaande regenwaterbuffers, bij de Hulterweg, de Douvenderweg en de Vaart in Oirsbeek (gemeente Beekdaelen). Met deze werkzaamheden wil het waterschap water tijdelijk kunnen bergen ten tijde van hevige regenval om wateroverlast in de dorpskern van Oirsbeek te verminderen. Het waterschap hoopt in december te kunnen beginnen met de werkzaamheden.

Het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zijn vanaf 13 juli in te zien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/ en op platform Met Elkaar. Op 22 juli vindt van 19.00 tot 19.45 uur een online informatiebijeenkomst plaats op https://event.aviso.nu/water-in-balans zodat belangstellenden het effect van de werkzaamheden op hun persoonlijke situatie kunnen bekijken. Ook kunnen geïnteresseerden op deze webpagina in aanloop naar de 22ste eventuele vragen achterlaten. “We kiezen bewust voor een online variant van een inloopbijeenkomst,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg, toe. “Zo krijgen mensen die het vanwege corona niet prettig vinden om zich met anderen over kaarten te buigen ook de gelegenheid zich te laten informeren.”

Aanleiding


“In de samenwerkingsovereenkomst die we met de gemeente Beekdaelen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond , Natuurmonumenten en de provincie Limburg op 8 november 2018 ondertekenden, hebben we de ambitie opgenomen om in Oirsbeek vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren,” vertelt Van Wersch. “Na de hevige wateroverlast in onder andere 2016 en 2018 moest er wat gebeuren! Met de vergroting van de drie buffers realiseert het waterschap ongeveer 22 procent van de beoogde extra buffercapaciteit. Ook gemeente en agrariërs nemen maatregelen om water langer vast te houden. Daar profiteren we ook in tijden van droogte van.”

Wat gebeurt er in fase 2 van dit project?


Voor de tweede fase van gebiedsproject Oirsbeek, die onder andere bestaat uit de aanleg van nog een aantal nieuwe regenwaterbuffers, vindt op dit moment de grondverwerving en planvorming plaats. Onder voorbehoud van grondverwerving kan de uitvoering nog voor de zomer van het volgende jaar beginnen. Ruim voor die tijd organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst zodat belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud van de plannen en vragen kunnen te stellen over de betekenis daarvan voor hen persoonlijk.

Water in Balans


Oirsbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. In het gebiedsproject Oirsbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Beekdaelen, de LLTB, Natuurmonumenten en provincie Limburg. Actuele informatie over dit project is te vinden op www.metelkaar.waterschaplimburg.nl.