Waarschuwing Geleenbeek – update 13 mei 15:00 uur

Gepubliceerd op 13 mei 2020

geleenbeek-bij-nieuwstad-6 (Breedbeeld)

In de Geleenbeek tussen Schinnen en de N276 zijn onlangs dode vissen aangetroffen en ook enkele honden zijn ziek geworden na het drinken van beekwater.

De oorzaak van de vissterfte en een aantal zieke honden in de Geleenbeek tussen Schinnen en de N276 is niet met zekerheid vast te stellen. Wel lijkt er een verband te zijn met een overstort in Geleen, op 28 april. Tijdens hevige regenval is toen rioolwater in de Geleenbeek terechtgekomen. De dode vissen werden in de dagen na 28 april aangetroffen, ook zijn in diezelfde periode 3 honden ziek geworden na het drinken van water uit de Geleenbeek.

Watermonsters wijzen uit dat de verstoring inmiddels ruimschoots uit de beek verdwenen is.

Wel wil Waterschap Limburg nogmaals benadrukken dat recreëren in de Geleenbeek altijd gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit omdat er een aantal overstorten uitkomt op die beek.

Wilt u recreëren in natuurwater, dan kun u op www.zwemwater.nl de locaties vinden van alle officiële zwemwateren, die door het waterschap regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en hygiëne.