Vergunningaanvraag Sitech ontvankelijk

Gepubliceerd op 15 april 2020 (om 17:01)

beekje-bij-epen-3 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg gaat over tot het opstellen van een ontwerpbesluit voor een nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services B.V. De documenten die Sitech 17 maart 2020 bij het waterschap heeft ingeleverd zijn samen met de Regionale Uitvoering Dienst (RUD) en Rijkswaterstaat beoordeeld. Waterschap Limburg heeft nu geconstateerd dat er veel meer en ook veel gedetailleerdere informatie aangeleverd is vanuit Sitech.

Een eerdere aanvraag op 7 juni 2019 voor de lozing van afvalwater op de Zijtak Ur van het Chemelotterrein was onvolledig. Daarin ontbrak een aantal noodzakelijke gegevens, waardoor Waterschap Limburg die aanvraag niet in behandeling kon nemen. Daarover heeft het waterschap Sitech op  17 september 2019 geïnformeerd.  Tevens is Sitech toen de gelegenheid geboden de aanvraag aan te vullen.

Josette van Wersch: “Bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag van half maart is geconcludeerd dat de onderwerpen zoals benoemd in de brief 17 september 2019 voldoende zijn uitgewerkt dan wel aangevuld. De aanvraag in combinatie met de aanvullingen bieden voor het waterschap voldoende informatie om over te kunnen gaan tot het opstellen van een ontwerpbesluit ingevolge de Waterwet.”

Het waterschap verwacht dat ontwerpbesluit  in de tweede helft van juli 2020 te kunnen publiceren.