Samen aan de slag met ondiep ploegen

Gepubliceerd op 4 september 2020

Onder het motto: “Samen aan de slag met ondiep ploegen”, gaan Waterschap Limburg, provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen onderzoeken hoe ondiep ploegen een bijdrage kan leveren aan het bodem- en waterbeheer in Zuid-Limburg. De betrokken partijen hebben hiervoor vanochtend een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Aanleiding is het verzoek van een aantal agrariërs om de niet-kerende grondbewerking in het voorjaar éénmalig te vervangen door te ploegen op maximaal 12cm diepte. Ondiep ploegen is een nieuwe manier van grondbewerking die agrariërs in Zuid-Limburg een extra keuze geeft in hun grondbewerking.

Biologische telers kunnen hierdoor op een goede manier de groenbemester onderploegen zonder chemische middelen te gebruiken. Met een gangbare niet-kerende grondbewerking is het resultaat minder goed en zijn er vaak meerdere bewerkingen nodig. Maar ook bij niet-biologisch telers is er interesse om de niet-kerende grondbewerking in het voorjaar eenmalig te vervangen door ondiep te ploegen.

Volgens Har Frenken, lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg, is het belangrijk dat het ondiep ploegen goed wordt uitgevoerd. “We willen precies weten onder welke voorwaarden deze maatregel een bijdrage kan leveren aan de doelen van het waterschap.”

LLTB-bestuurder Peter van Dijck, onderschrijft het belang van een goede uitvoering. “Telers moeten hier niet te licht over denken. Dit is echt iets anders dan het normale ploegen op 25 tot 30cm diepte.”

“Een gezamenlijk monitoringsprogramma is de beste garantie om tot een werkbare een effectieve regeling te komen”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus.

Het ondiep ploegen vindt nu nog op beperkte schaal plaats, afgelopen jaar hebben 10 telers gebruik gemaakt van de regeling. Maar in de toekomst kan dit een grote vlucht nemen. Om goede uitspraken te kunnen doen over de resultaten wordt het ondiep ploegen ook de komende twee jaren intensief gemonitord.