Negatieve adviezen Oostrumschebeek niet meer van kracht

Gepubliceerd op 6 april 2020

12

Update 6 april 2020: Meetwaarden laten zien dat de waterkwaliteit van de Oostrumschebeek weer normaal is. De uit voorzorg afgegeven adviezen zijn dan ook niet meer van kracht.

In de Oostrumschebeek zijn op vrijdagochtend 27 maart jl. enkele honderden dode vissen aangetroffen als gevolg van de mestlozing die van woensdag op donderdagnacht plaats vond. Er vindt onderzoek plaats.

Onderzoek

In de nacht van woensdag op donderdag vond een omvangrijke mestlozing plaats, die als een mestwolk via de Oostrumschebeek naar de Maas is gestroomd. Er vinden verschillende onderzoeken plaats. De resultaten hiervan worden in de loop van volgende week verwacht.

Adviezen blijven gehandhaafd

In afwachting van de uitslagen van het onderzoek adviseert het waterschap uit voorzorg om contact met het water in de Oostrumschebeek te mijden. Ook ten aanzien van mogelijke onttrekkingen van water uit de Oostrumschebeek adviseert het waterschap uit voorzorg negatief. De extra wateraanvoer vanuit de Noordervaart blijft gehandhaafd, zeker tot en met maandag. Zo wordt doorspoeling bevorderd. Ook de adviezen om geen vee te drenken met water uit de Oostrumschebeek en geen huisdieren te laten zwemmen blijven van kracht tot er meer duidelijkheid is.

Ruimen van dode vissen

Medewerkers van het waterschap hebben vanochtend al zo’n 70-tal dode vissen geruimd en blijven dat de gehele dag nog doen. Aankomende maandag wordt opnieuw geïnspecteerd en waar nodig verdere actie ondernomen. Uit voorzorg adviseert het waterschap de dode vissen niet aan te raken.

Centraal Meldpunt Water

Voor meldingen over dode vissen of overlast kunnen mensen terecht bij het Centraal Meldpunt Water: 0800 0341.