Neerslagtekort houdt aan


droogte-carrousel

Sinds medio maart is het overwegend droog. We hebben op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar. Met als gevolg dat grondwaterstanden zakken. Doordat we de afgelopen winter veel water hebben kunnen vasthouden als gevolg van de natte maanden februari en maart, waren de grondwaterstanden na de vorige droge zomers goed hersteld. Maar door het aanhoudende en grote neerslagtekort, zien we dat de grondwaterstanden gezakt zijn.

Grondwaterstanden

Op sommige plekken zijn de grondwaterstanden gezakt tot 0,60 meter lager dan normaal  voor deze tijd van het jaar. Daarmee staan de grondwaterstanden op dit moment nog iets hoger dan vorig jaar in deze periode. De verwachting is dat het neerslagtekort de komende weken verder toeneemt. En de grondwaterstanden dan ook verder afnemen.

Maatregelen Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft vorige week een onttrekkingsverbod oppervlaktewater afgekondigd. Daarnaast blijft Waterschap Limburg overige droogtemaatregelen nemen. Ook de afgelopen winter is water door stuwbeheer zoveel mogelijk vast gehouden. Daarnaast heeft het waterschap op diverse plekken aanvullende maatregelen genomen. Zoals het aanbrengen van tijdelijke dammen van hout en zandzakken. Ook wordt er op plekken water vanuit aanvoerkanalen in beken gelaten waar dit kan. Rijkswaterstaat heeft de stuwstanden van de Maas op maximaal peil gebracht. Enerzijds om een buffer op te bouwen voor de mogelijke afvoerdaling, anderzijds om de uitstroom van grondwater tegen te gaan.

Overzicht grondwaterstanden:

grondwaterstanden

Meldingen, vragen of klachten over water

Door het neerslagtekort en de hogere temperaturen vallen beken droog en neemt de kans op zuurstoftekort in beken toe. Voor meldingen, vragen of klachten over water, kunt u contact opnemen met het Centraal Meldpunt Water in Limburg: 0800 0341 (24 uur per dag).

Kwaliteit zwemwater

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, controleren onze medewerkers zo regelmatig de veiligheid en hygiëne van de aangewezen zwemlocaties. Als een zwemlocatie niet veilig is, geven we een negatief zwemadvies of stellen we een zwemverbod in.

Kijk voordat u gaat zwemmen op www.zwemwater.nl of op de Zwemwater App zodat u van de actuele veiligheidssituatie op de hoogte bent.