Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft startsein: aanpak wateroverlast Meerssen dankzij steun Rijk


JT Bezoek Minister Cora van Nieuwenhuizen 5280

Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht vandaag een bezoek aan Meerssen om  het officiële startsein te geven voor de aanleg van een waterbuffer aan de Visweg. Het is één van de maatregelen die dankzij de financiële steun van het Rijk versneld genomen kan worden in de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen. Waterschap Limburg en gemeente Meerssen werken er hard aan om te zorgen dat de wateroverlast tot een minimum beperkt blijft tijdens hevige regenbuien. In 2019 werd al een buffer aangelegd bij de Herkenberg. De projecten in Meerssen worden mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 3 miljoen euro.

Meerssen pilotgebied
In het bestuursakkoord klimaatadaptatie is eind 2018 afgesproken dat er geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de problematiek als gevolg van de klimaatverandering. Onderdeel daarvan is dat Meerssen is benoemd tot nationaal pilotgebied en een bijdrage heeft gekregen van 3 miljoen euro.  In deze pilotprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan die kan worden toegepast in andere probleemgebieden.

In 2018 bracht minister Cora van Nieuwenhuizen al een werkbezoek aan Meerssen.  Meerssen werd de afgelopen jaren  flink getroffen door wateroverlast als gevolg van hevige buien. Bij inwoners, ondernemers en agrariërs leidde dit tot aanzienlijke schade aan woningen en bedrijfspanden. De minister liet zich informeren over de specifieke Zuid-Limburgse problematiek van wateroverlast en de impact op inwoners en hun veiligheidssituatie. Het bezoek in 2018 is aanleiding geweest voor de rijksbijdrage. 

Dijkgraaf Patrick van der Broeck: ‘’Waterschap Limburg is dankbaar dat de minister zich aan haar belofte heeft gehouden die ze tijdens haar bezoek aan Meerssen  heeft gedaan en de steun die ze geboden heeft om de wateroverlast versneld aan te kunnen pakken. Vandaag kan ze met eigen ogen zien waar dat geld onder andere naar toe is gegaan. ‘’

Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg: ‘’Ik ben blij dat we vandaag samen met de minister het startsein kunnen geven bij dit pilotgebied van Meerssen, onderdeel van Water in Balans. Gelukkig hoeven de inwoners en bedrijven van Meerssen zich straks geen zorgen meer te maken over wateroverlast.’’

Wethouder Paul Sanders van Meerssen: “Alle maatregelen, die we kunnen nemen om wateroverlast te beperken moeten we grijpen. Daarom ben ik blij met de rijksbijdrage, waardoor we maatregelen versneld kunnen oppakken”.