Inloopavond wateroverlast verminderen in Gulpdal

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

IMG_1118

In juni 2020 hebben de bestuurders van de gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer, Provincie Limburg en Waterschap Limburg, bekend gemaakt dat een aantal plannen in het Gulpdal is vervallen. Denk aan de dam en de afgravingen benedenstrooms. Wel is gekozen voor de maatwerkoplossingen die tot doel hebben de wateroverlast ten gevolge van extreem hoge afvoeren in de Gulp te voorkomen, zodat een beschermingsniveau van T=100 wordt gerealiseerd. Op 20 oktober zal hierover een inloopavond plaats vinden.

Wat gaat er gebeuren?

  • In de Gulp bovenstrooms van de brug, het deel grenzend aan Dorpsstraat 1, wordt de bestaande oeverbescherming vervangen en aangevuld met extra muurtjes.
  • De Voorde, de doorwaadbare plaats benedenstrooms van de brug in Slenaken, wordt opgeheven.
  • In de Gulp benedenstrooms van de brug, grenzend aan Dorpsstraat 2 en de parkeerplaats, wordt de bestaande oeverbescherming vervangen en aangevuld met extra muurtjes.
  • Voor Dorpsstraat 1, Waterstraat 1, 2 en 4 en Heijenratherweg 2 realiseren we maatwerkoplossingen.
  • Het regenwater dat van de Loorberg komt wordt weggeleid.

Uitnodiging op afspraak

De projectpartners lichten de maatregelen en de procedure graag aan u toe voordat ze in procedure worden gebracht. Op 20 oktober bent u tussen 18.30 en 20.30 uur, na aanmelding vooraf, welkom in het Best Western Hotel te Slenaken.

Aanmelden is verplicht in verband met Coronamaatregelen

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 16 oktober aanmelden bij Kim Baeten, via mail k.baeten@waterschaplimburg.nl of  telefonisch op  06 14 70 75 75. Vanwege de Coronamaatregelen werken we op afspraak, bij voorkeur met maximaal 2 personen per huishouden. U krijgt na aanmelding een tijdslot toebedeeld.