Goed bodembeheer grasland zorgt voor betere waterinfiltratie


Slim omgaan met water

Het goed beheren van je grasland staat garant voor een goede bodemhuishouding waardoor het water beter infiltreert en er dus minder afstroming plaatsvindt. Dat zegt agrariër Jack Nicolaes uit Klimmen. Hij is een van de deelnemers aan het bedrijvennetwerk waarbinnen maatregelen worden getoetst in het Heuvelland met als doel wateroverlast na hevige regenval te voorkomen en in periodes van droogte dat water juist te kunnen gebruiken.

In de videoserie Slim omgaan met water komen agrariërs uit Limburg aan het woord om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. We hopen andere agrariërs te inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen.

In aflevering 4  geeft Jack Nicolaes aan dat hij een bodemspecialist op zijn bedrijf heeft uitgenodigd: “Er gaat een wereld voor je open als je met een schop de grond in gaat”.

Geïnteresseerden die meer willen weten, zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties die vanwege corona in aangepaste vorm plaatsvinden.


Klimaatverandering
“’Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen om wateroverlast in de dorpskernen in de dalen te voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de dorpen die in de dalen liggen als gevolg. Daarom werken we samen met de Provincie, LLTB en natuurbeheerders  in het programma Water in Balans aan goede ideeën om op de plateaus en de hellingen in het Heuvelland per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden.”


Zie ook