Geul in Valkenburg weer onderhouds-proof

Gepubliceerd op 23 september 2020

Woensdag 23 september is in Valkenburg aan de Geul de afronding van de werkzaamheden aan de Walramstuw en de kademuur aan de Geul gevierd met een kleinschalige opening. Wethouder Vankan, gemeente Valkenburg aan de Geul  en bestuurder Har Frenken, Waterschap Limburg,  openden de nieuwe stuw van de vispassage naast de Walramstuw in de Geul. Ook werd er stil gestaan bij de nieuwe vuilvangconstructie in de Geul.

Drijvend afval opvangen

De houten oeverbescherming in de linkeroever van de Geul was in slechte staat en aan vervanging toe. Over een traject van ca. 350 meter is een stenen stapelmuur van ongeveer 2,5 meter hoog gebouwd en het talud is aangevuld met grond. Deze stapelmuur zorgt ervoor dat de oever niet afbrokkelt door het stromende water van de Geul. Verder is er tijdens dit project een vuilvangconstructie, bestaande uit een drijfbalk en een vuilvangkom, aangelegd. Door deze constructie wordt drijvend afval opgevangen en afgevoerd om het water schoon te houden en minder opstuwing te veroorzaken. Ook is er bij de Walramstuw is een spindelschuif aangebracht. Hierdoor kan de vispassage worden drooggezet tijdens het uitvoeren van periodieke onderhoudswerkzaamheden van Waterschap Limburg.

Grote onderhoudswerkzaamheden in Zuid en Midden Limburg

De werkzaamheden aan de kademuur en de Walramstuw zijn onderdeel van een overkoepelend onderhoudsproject waarbij op 15 verschillende locaties verspreid over Zuid en Midden Limburg grotere onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Har Frenken (Waterschap Limburg): ”De werkzaamheden op deze locaties dragen bij aan het verminderen van wateroverlast, het verbeteren van waterzuivering, het onderhouden van watergangen en het vergemakkelijken van onderhoud aan de watersystemen in de toekomst. Denk daarbij ook aan het vergroten van regenwaterbuffers en het aanleggen van een pomp opstelplaats waardoor bij (dreigende) wateroverlast sneller gehandeld kan worden.””