Aanbesteding zelfsluitende kering in Steyl

Gepubliceerd op 24 november 2020

Steyl_dijk19_dorpsaangezicht_klein_GerPeeters

Vanaf 23 november kan worden ingeschreven op de openbare publicatie op TenderNed voor de aanbesteding van het ontwerpen en uitvoeren van een zelfsluitende kering bij Steyl-Maashoek. De sluitingsdatum is 18 januari 2021. Op basis van deze aanbesteding vindt een selectie plaats van drie aannemers met de beste oplossing voor een zelfsluitende kering. De zelfsluitende kering, die sluit bij hoogwater en in een normale situatie niet zichtbaar is, wordt 160 meter lang en 2,5 meter hoog. Ter vergelijking: de andere zelfsluitende kering in Nederland in Spakenburg is  300 meter lang en 70 cm hoog. In Steyl is de keuze voor een zelfsluitende kering mogelijk omdat het dorpsgezicht door het Rijk beschermd wordt en het om een publieke plek gaat. Het plein wordt met circa 70 cm verhoogd zodat het panorama op de Maas intact blijft. Op andere plekken langs de Maas is deze bijzondere oplossing niet aan de orde.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Op dit moment is de dijk niet hoog en sterk genoeg meer om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De groene dijk en keermuur moeten aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater. Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht en samen werd de opgave, de kansen en de knelpunten verkend. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken.

Kloosterdorp Steyl is door het Rijk als beschermd dorpsgezicht aangewezen. Vanwege dit bijzondere beschermde karakter van het dorp én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. Een zelfsluitende kering is een complexe opgave waarmee de impact op de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo en vormt een zwakke plek in dit traject. De dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt op dit moment bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter.

Het proces

Begin 2019 heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld waarin de zelfsluitende kering is opgenomen. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet (2021). Via de nu gestarte aanbesteding vindt een selectie plaats van drie aannemers met de beste oplossingen voor een zelfsluitende kering. Er is aandacht voor hoe de dijk in het landschap gaat passen, waarbij rekening wordt gehouden met plein, parkeergelegenheid en uitzicht. Door het inzetten van een architect en de welstandscommissie van de gemeente wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd.


Verhalen achter de dijken

Bekijk ook de video over Steyl uit de reeks ‘verhalen achter de dijken’ waarin Johannes de Groot (adviseur waterveiligheid) namens Waterschap Limburg en Christine Jansen, planoloog bij de gemeente Venlo terug blikken terug op het proces.