Voorkeurstracé omgeving in Heukelom mogelijk gemaakt door samenwerking waterschap met bedrijven

Gepubliceerd op 11 juli 2019

Wienerberger_samenwerkingsovereenkomst8

Dijktracé Heukelom - onderdeel dijktraject Nieuw Bergen - wordt veiliger, ruimtelijk aantrekkelijker en goedkoper.

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé in Heukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.  Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door Wienerberger (producent van keramische bouwmaterialen) en Waterschap Limburg. Het aangepaste tracé is verkeersveiliger, beschermt meer mensen en bedrijven en heeft minder landbouwgrond nodig.

Het idee voor deze oplossing ontstond tijdens een bijeenkomst van Waterschap Limburg met de omgeving. Bewoners en bedrijven waren het niet eens met het voorgestelde dijktracé en stelden voor ook een ander alternatief te onderzoeken. Er volgde een proces waarin de twee alternatieven verder werden uitgewerkt en met elkaar werden vergeleken. Uit dit onderzoek kwamen voor beide alternatieven plussen en minnen naar voren. Het grote voordeel van het alternatief van de omgeving is dat deze de provinciale weg niet kruist en meer woningen beschermt. Ook is dat tracé ruimtelijk beter in te passen. Maar er waren ook nadelen aan dit voorstel.

Wienerberger_samenwerkingsovereenkomst4

Benodigde grond in ruil voor bescherming

Zo stond de betaalbaarheid van het bewonersalternatief aan de ‘minkant’ van de lijst. Wanneer het waterschap de onderliggende grond zou moeten kopen, werd dit alternatief aanmerkelijk duurder. Een ander nadeel was het gebruik van het winterbed van de Maas. Dit is onwenselijk omdat de rivier de ruimte nodig heeft om water af te voeren en te bergen. Ruimtebeslag in het winterbed mag alleen als de kosten, maatschappelijke impact of techniek de uitvoering belemmeren. In dit geval kon het ruimtebeslag voorkomen worden door te kiezen voor een damwand op de grond van Wienerberger, locatie Afferden, in plaats van een dijklichaam in het winterbed. Door de bijzondere afspraak tussen Waterschap Limburg en Wienerberger, waarin Wienerberger geen kosten rekent voor de benodigde grond in ruil voor bescherming, wordt het alternatief financieel haalbaar en qua winterbed acceptabel.

Voorbeeld van samenwerking met de omgeving

“Een mooi voorbeeld van de wijze waarop het waterschap graag met de omgeving samenwerkt”, aldus Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg. “Dit succesvolle resultaat kon ontstaan doordat bewoners en bedrijven samen een goed uitgedacht en met iedereen afgestemd alternatief hadden en dit vervolgens zelf ook nog eens mogelijk maakten door er ook aan bij te dragen”.

Wienerberger_samenwerkingsovereenkomst3