Veldbezoek met agrariërs en natuurbeheerders leidt tot vervolgstappen


Foto1

Tijdens een goed verlopen veldbezoek aan Wolfhagen (gemeente Beekdaelen) en Voerendaal verkenden bestuursleden Har Frenken en Josette Van Wersch gisteren mogelijke samenwerkingsvormen met bestuurders van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en vertegenwoordigers van natuurbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Water vasthouden in het landelijk gebied was het centrale thema.

"Het was een ontspannen middag, die we hebben kunnen afsluiten met een paar goede vervolgafspraken," aldus Van Wersch. "Zo gaan we mogelijke samenwerkingsvormen testen op een gezamenlijk aan te wijzen pilotlocatie. Daar willen we onderzoeken welke maatregelen om water vast te houden voor alle partijen voordeel oplevert. Binnen het programma Water in Balans zullen we daar invulling aan geven." "Met het veldbezoek sloot Jan Veltmans zijn bestuursperiode bij de LLTB af," vult Frenken aan. "Een memorabel moment. We kunnen terugkijken op een prettige en constructieve samenwerking." De opvolger van Veltmans, Peter van Dijck, was ook bij het veldbezoek aanwezig.

Meer weten over maatregelen die helpen water vast te houden in landelijk gebied? Kijk dan op de onlangs geactualiseerde webpagina van Water in Balans.