Troonrede bevestigt Limburgse klimaataanpak

Gepubliceerd op 17 september 2019

prinsjesdag

De troonrede bevestigt de weg die Limburg is ingeslagen om te werken aan de gevolgen van de klimaatverandering. Het kabinet start in het nieuwe parlementaire jaar met de uitvoering van het Klimaatakkoord, waarmee de klimaatverandering aan de bron wordt aangepakt.

Ook gaat het kabinet de internationale samenwerking versterken. Verder legt het de verbinding tussen het aanpakken van het klimaatvraagstuk en het werken aan ‘een duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven’.

Het afgelopen jaar heeft een groot aantal Limburgse partijen zich rondom een bestuurlijke klimaattafel verenigd om de strijd aan te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. De wateroverlast in 2014 en 2016 en de droogte in 2018 en 2019 tonen aan dat iedereen de zeilen fors moet bijzetten.
‘Limburg is erg kwetsbaar voor extreem weer’, aldus Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg. ‘Onze zandgronden zijn gevoelig voor verdroging en de dalen zijn gevoelig voor wateroverlast. Wij hebben er allemaal mee te maken, alleen samen zijn we in staat om ons voldoende te wapenen tegen extreem weer’.

De samenwerking beperkt zich niet alleen tot overheden. Ook de land- en tuinbouw, de natuur- en milieuorganisaties, de industrie, de woningbouw, de gezondheidszorg en de veiligheidsregio’s werken mee aan een gezamenlijke aanpak. Van der Broeck: ‘Daarmee leggen we de verbinding met andere opgaven zoals de aanpak van de waterkwaliteit, waardoor we met hetzelfde geld meer doelen kunnen realiseren’.

Waterschap Limburg heeft als meest internationaal gelegen waterschap veel belang bij internationale samenwerking. Van der Broeck: ‘Wij zijn ingenomen met  het kabinetsvoornemen om het klimaatvraagstuk aan de bron aan te pakken en internationaal te agenderen. We moeten voorkomen dat de weersextremen nog groter worden’.