De Springbeek eerste school die helpt bij ‘bewonerswetenschap’

Gepubliceerd op 13 maart 2019

Springbeek_Nitraatmeting_11

Schoon water is belangrijk voor de gezondheid van planten, dieren en mensen. Als waterschap is het onze taak om maatregelen te treffen om het Limburgse oppervlaktewater schoner te maken. Van een aantal Limburgse beken is de waterkwaliteit niet in orde. Leerlingen van De Springbeek in Venlo zijn vandaag de eersten die meehelpen om de waterkwaliteit in de beek te meten.

Teveel nitraat in de beek

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor het hogere gehalte nitraat in de beek. De vervuiling kan bijvoorbeeld uit het buitenland komen. Daar wordt de riolering soms nog op de beek geloosd. De vervuiling kan ook ontstaan door lozingen van riooloverstorten bij heftige regenbuien of rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar, ook het uitrijden van mest op akkers kan een oorzaak zijn. Meststoffen trekken in de grond en spoelen uit in de beek, of komen bij regen rechtstreeks in de beek terecht. Teveel nitraat is niet goed voor het leven in de beek. Daarom heeft Waterschap Limburg bewoners en bedrijven langs beken opgeroepen om samen op om het nitraatprobleem aan te pakken. De Springbeek heeft zich ook opgegeven.

Zelf meten, direct resultaat

Om inzicht te krijgen in de locaties waar veel nitraat in de beek zit, is onderzoek nodig. Lid van het dagelijks bestuur Josette Van Wersch ‘We willen op zoveel mogelijk plekken in de beek regelmatig het nitraatgehalte meten. Zo kunnen we bij de bron maatregelen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo’n 200 bewoners en bedrijven hebben zich na de oproep van het waterschap eind vorig jaar opgegeven. En als mensen dit lezen en ook in de buurt van een beek wonen, kunnen ze zich nog opgeven. Een mooi voorbeeld van citizen science of bewonerswetenschap.’

De sticks worden eind maart uitgeleverd met handleiding. Met eenvoudige test strips meten bewoners en bedrijven direct de waterkwaliteit en via een app geven zij het resultaat door. Zo werken we samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de directe omgeving. Vandaag hebben de leerlingen de Springbeek gemeten en de waarde was groen, goed nieuws dus. Yes, groen! Was de enthousiaste reactie uit de klas.