Een slimme boer laat de stuw omhoog en de mest nog even in de put

Gepubliceerd op 13 februari 2019

stuw_panningen (Breedbeeld)

Waterschap Limburg wil graag zoveel mogelijk water vasthouden in het watersysteem om de grondwaterstanden te laten herstellen van de droogte van 2018. Dat betekent dat wij de stuwen in de huidige zomerstand willen laten staan en agrariërs verzoeken dat te doen.

Officieel mag vanaf 15 februari de grond weer bewerkt en bemest worden. Desondanks roept Har Frenken, dagelijks bestuurslid van het waterschap de boeren op om de stuwen in de sloten nog omhoog te laten en het bemesten nog even uit te stellen. ‘Vier eerst rustig carnaval en ga daarna de akker op. Het bemesten van percelen voor de mais heeft nu toch geen nut.Het is zaak om het water nu zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Dat is voor meerdere aspecten gunstig. Voor de natuur, maar ook voor de boer zelf. Bij een droge zomer hoeft hij dan niet het grondwater voor beregening uit diepe lagen op te pompen. Iedere boer weet dat dit kost aanmerkelijk meer diesel kost.’

In december hebben wij een brief verstuurd waarin we hebben gevraagd de stuwen in zomerstand te laten staan en de peil gestuurde drainage in de hoogste stand (zomerstand) laten staan. Het advies is ook geldig na afgelopen natte weekend. „Na een regenperiode zakt het water nog snel weg. Een duidelijk signaal dat de ondergrond nog erg droog is.

De LLTB sluit zich bij het advies van het Waterschap Limburg aan. „Laat de stuwen zo lang mogelijk in zomerstand staan om het water de kans te geven te infiltreren naar het grondwater’, zegt bestuurslid en waterportefeuillehouder Jan Veltmans van de LLTB. „Het aanvullen van de grondwatervoorraad is in belang van zowel de natuur als land- en tuinbouw. Vanzelfsprekend moet de bedrijfsvoering dit dan wel toelaten.’

Frenken, zelf agrariër, geeft aan dat het ook financieel een voordeel is om de stuwen hoog te laten staan en nog geen mest uit te rijden: ‘je kunt als boer geld verdienen door nu het water en de mest nog even vast te houden. De beregeningskosten per hectare zijn zo’n € 200 en je bespaart nog eens € 200 opextra kunstmestkosten als pas eind maart bemest en zodoende de mineralen geen kans geeft om nu uit te spoelen.’

Ook de Brabantse waterschappen en de ZLTO adviseren in hun gebied de stuwen hoog te laten.

Cartoon GGOR

Tekening: Auke Herrema