Resultaten macro-fauna en visstand Geul ondermaats

Gepubliceerd op 19 maart 2019

Geul

Vorig jaar september heeft Waterschap Limburg na een lozing van mest net over de Belgische grens op 22 augustus 2018, een onderzoek uitgevoerd naar de macro-fauna en visstand na dat incident. Bij dat onderzoek zagen we een sterke afname van verschillende vissoorten, niet verrassend net na het incident. Tegelijk is afgesproken begin 2019 vervolgonderzoek te doen.

Zorgelijk

Wat ons nu zorgen baart, is dat we een verdere achteruitgang hebben opgemerkt. De oorzaak hiervan is onbekend. We hebben daarom besloten om voorlopig geen vis uit te (laten) zetten totdat we weten wat er aan de hand is en wat verslechtering veroorzaakt. Hiervoor zullen we dit jaar op diverse momenten meer gedetailleerd onderzoek doen (ecologisch en fysisch-chemisch. We hopen daarmee de oorzaak te achterhalen.

Visstand bij en vanaf Valkenburg lijkt gewoon op orde

We hebben de gemeenten die langs de Geul liggen vanaf de Belgische grens geïnformeerd, net als de Visstand Beheer Commissie. Het lijkt erop dat stroomafwaarts bij Valkenburg meer vis aanwezig is.