Reconstructie Looierstraat en Gulp gaat door

Gepubliceerd op 1 februari 2019

visualisatie-gulp-markt

De reconstructie van de Looierstraat en de Gulp in Gulpen gaat door. Na een extra financiële bijdrage van de Provincie Limburg en  Waterschap Limburg van in totaal 505.000 euro, heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem op donderdag 31 januari besloten om het resterende krediet dat nog ontbrak beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de reconstructie, zoals aanvankelijk gepland, kan doorgaan.

Na afronding van de aanbestedingsprocedure in september 2018 werd duidelijk dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren voor het reconstrueren van de Looierstraat en Gulp. Het college is op verzoek van de gemeenteraad opnieuw in gesprek gegaan met de provincie en het waterschap. Met als gevolg dat er een aanvullend krediet beschikbaar werd gesteld door zowel de provincie (300.000 euro) als het waterschap (205.000 euro). Mede hierdoor heeft de gemeenteraad ermee ingestemd dat ook zij 450.000 euro bijdraagt aan de totaalkosten. De werkzaamheden kunnen nu alsnog gegund worden.

Toekomst- en klimaatbestendig centrum

De gemeente Gulpen-Wittem stelt de positieve en begripvolle houding van de provincie en het waterschap zeer op prijs. “Zonder het vertrouwen en de extra ondersteuning van beide partners zou het project niet door kunnen gaan, althans niet volgens de plannen zoals die in 2017 zijn ontwikkeld” vertelt wethouder Last (Ruimtelijke Ordening). “Nu de financiën rond zijn, kan de kwaliteitsimpuls zoals we die voor ogen hebben voor de kern Gulpen daadwerkelijk gerealiseerd worden. We werken samen aan een toekomst- en klimaatbestendig centrum!” Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling) vult aan: “De Provincie investeert samen met Limburgse gemeenten en andere partijen in aantrekkelijke en toekomstvaste steden en centra. Door de reconstructie worden de Looierstraat en de Gulp beeldbepalende plekken van Gulpen en klaar voor de toekomst. Een plek waar inwoners én bezoekers van kunnen genieten.”

Planning

De voorlopige gunning voor het uitvoeren van de reconstructie wordt verleend aan de firma KWS Infra. Naar inschatting starten de werkzaamheden dit voorjaar. De planning en fasering worden door de aannemer in overleg met omwonenden, plaatselijke ondernemers en de gemeente opgesteld om de overlast tot een minimum te beperken De reconstructie neemt tot ongeveer 12 maanden in beslag.

Reconstructie

De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op het vergroten van de watercapaciteit en doorstroming van de Gulp, het ‘beleefbaar maken’ van de Gulp én het aantrekkelijker maken van de omgeving. Er wordt ook gekeken naar de verdere inrichting van de Looierstraat. Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: “De reconstructie van de Gulp verfraait niet alleen het centrum, maar is vooral belangrijk om minder wateroverlast in Gulpen te realiseren. Door hier nu te investeren hoeven we minder maatregelen te nemen in het mooie Gulpdal.” In de schetsontwerpen van Landschapsarchitect Bureau Verbeek is reeds een sfeerimpressie gepresenteerd. De ontwerpen zijn vervolgens technisch uitgewerkt door Plangroep Heggen. De impressies, en meer informatie over de reconstructie is terug te vinden op www.gulpen-wittem.nl > Centrumplan Gulpen.

Centrumplan fase 1 en 2

Het opknappen van het centrum van Gulpen is opgedeeld in 2 fasen. Nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, gaat fase 1 van start: de reconstructie van de Looierstraat en Gulp. Fase 2 heeft betrekking op de opwaardering van de omliggende straten (Dorpstraat, Markt, Rosstraat en het Kapelaan Pendersplein). Nu de financiering van fase 1 rond is, wordt ook gestart met de voorbereidingen voor fase 2.

Communicatie

De omgeving en belanghebbenden worden betrokken bij de planning, fasering en uitvoering van zowel fase 1 als fase 2 van het Centrumplan. Zij zullen tijdig geïnformeerd worden over de vervolgstappen. Bij verdere vragen of opmerkingen over het Centrumplan Gulpen kunt u contact opnemen met de heer P. Moonen of de heer J. Alberts van de gemeente Gulpen-Wittem via mail info@gulpen-wittem.nl of telefonisch via 14 043.