Nieuwe kansen in aanpak wateroverlast in het Gulpdal

Gepubliceerd op 10 april 2019

LuchtfototssSlenakenenBeutenaken

Bestuurders van Staatsbosbeheer, gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben in oktober 2018 een handtekening gezet onder een overeenkomst om gezamenlijk maatregelen te treffen tegen wateroverlast in het Gulpdal. Aanleiding hiervoor was de flashflood die in juli 2012 met name in Slenaken grote overlast en schade heeft veroorzaakt. De opgave om wateroverlast in het Gulpdal te beperken is een puzzel waarbij de vier partners over de grens heen kijken.

Er is in de afgelopen jaren al afgestemd met de Belgische partners en momenteel doen zich nieuwe kansen voor in de grensoverschrijdende samenwerking. Op Belgisch grondgebied zijn de laatste tijd een aantal maatregelen genomen om water vast te houden en zijn nog meer maatregelen gepland, waarvan we gezamenlijk de effecten gaan  onderzoeken. In overleg op 19 maart 2019 hebben bestuurders opdracht gegeven het spoor van samenwerking met België verder te verkennen en te betrekken in de planvorming.

Presentaties

Daarnaast hebben de bestuurders in dit overleg een tweetal presentaties besproken: één met de voorlopige ontwerpen van het maatregelenpakket voor de aanpak van wateroverlast in het Nederlandse  Gulpdal én een over landschappelijke inpassing hiervan. Deze presentaties zijn te downloaden via de link rechts.

Maatregelen

De maatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van beplanting en bos in hellingen, het afleiden van water, waterberging in natuur, het verlagen van het maaiveld, herstellen van beekloopjes en naar verwachting het realiseren van een dam bovenstrooms Slenaken. De maatregelen worden zo ingepast dat het natuurlijke karakter van het Gulpdal zoveel mogelijk behouden blijft.
  
De voorlopige maatregelen worden verder uitgewerkt. De resultaten hiervan worden met alle belangstellenden van het stroomgebied gedeeld. De vier partners organiseren een avond waarin naar verwachting het uitgewerkte maatregelenpakket kan worden gepresenteerd. Noteer de datum voor deze bijeenkomst alvast op de kalender: dinsdag 2 juli 2019.


Zie ook