Nieuwe aanpak criminaliteit in buitengebied

Gepubliceerd op 15 maart 2019

aronnijsfotografie-provlimb-handhavingschinveld11maart19-014

Dumpen van drugsafval, stroperij, illegale motorcross en andere illegale activiteiten in het buitengebied worden vanaf vandaag een stuk efficiënter aangepakt. Dat is het doel van het bevoegdheidsconvenant ‘Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg’ dat werd ondertekend in Schinveld, gemeente Beekdaelen.

In dat convenant, waarvoor de gemeente Beekdaelen het initiatief nam, staat dat Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in het buitengebied nauwer gaan samenwerken en op elkaars grondgebied mogen controleren en handhaven.

Opheffen belemmeringen

Met het convenant wordt het voor de boswachters, jachtopzieners, medewerkers van gemeenten of handhavers in het buitengebied of op het water gemakkelijker om op te treden tegen misstanden. De bevoegdheden van deze handhavers hielden tot nu toe op bij de grenzen van het terrein van hun werkgever. Buiten dit terrein mochten zij hun bevoegdheden niet gebruiken. Het convenant maakt het mogelijk dat deze werkgevers nu onderling afspraken maken zodat de BOA’s ook op elkaars terreinen kunnen werken. Hierdoor wordt de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet vergroot. Ook worden gezamenlijke handhavingsacties mogelijk en kan men gebruik maken van elkaars expertise. In het kader van de samenwerking wordt nadrukkelijk ook de medewerking gezocht met de burgers en de gebruikers van het buitengebied.

De gemeente Beekdaelen is een pilotgemeente voor deze samenwerking, die vervolgens over de gehele provincie wordt uitgerold.

Overlast en schade

Overtreding van regelgeving in het buitengebied is een grote ergernis en kan leiden tot schade aan natuur of milieuvervuiling. Voorbeelden van dit soort overtredingen zijn lozingen in oppervlaktewater, motor-crossen in de natuur, verstoring van broedende vogels door loslopende honden, afval- en puindumping of stroperij. In het geval van drugs gerelateerde zaken in het buitengebied wordt nauw samengewerkt met de politie, dit in het kader van criminaliteitsbestrijding. Hierbij zijn de BOA’s de ogen en oren voor de politie als het gaat om verdachte handelingen.

Pilot in Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen is een pilotgemeente voor deze samenwerking, die vervolgens over de gehele provincie wordt uitgerold. De aftrap van de samenwerking is vandaag verricht door gedeputeerde Eric Geurts (Provincie Limburg), Patrick van der Broeck (Waterschap Limburg), Bas Verkerk (burgemeester van de gemeente Beekdaelen) en Roy van der Broek (wethouder gemeente Beekdaelen).

De deelnemers aan het convenant zijn Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, Staatbosbeheer, Provincie Limburg, alle 31 gemeenten in Limburg, Rijkswaterstaat, Stichting het Limburgs Landschap, alle Wildbeheereenheden in Limburg en Sportvisserij Limburg.