Groote Molenbeek Horst weer schoon

Gepubliceerd op 3 september 2019

molenbeek_5327_na_1_jaar

Update 10-9-2019: Meetwaarden laten zien dat de waterkwaliteit van de Groote Molenbeek weer in orde is. Het uit voorzorg afgegeven advies is dan ook niet meer van kracht.

In de Groote Molenbeek bij Horst  is afgelopen weekend ongezuiverd rioolwater terecht gekomen. De oorzaak is vermoedelijk een storing in een rioolgemaal.  De storing is in het weekend verholpen. De lozing van het rioolwater heeft geleid tot een zuurstofdaling in het water en verslechtering van de waterkwaliteit. Hierdoor heeft er vissterfte plaatsgevonden. Medewerkers van het waterschap verwijderen de dode vissen en houden de waterkwaliteit voortdurend in de gaten. Uit voorzorg adviseert het waterschap contact met het water in de Groote Molenbeek te vermijden en dode vissen niet aan te raken. Het betreft de Moolenbeek vanaf Horst, ter hoogte van de riooloverstort parallel aan de A73.

Onderzoek

Metingen wijzen uit dat het grootste gedeelte van het vervuilde water via de Groote Molenbeek in de Maas is gestroomd. Het zuurstofgehalte in de beek neemt inmiddels weer toe. In afwachting van uitslagen van de bacteriële onderzoeken van het water adviseert het waterschap uit voorzorg om contact met het water in de Groote Molenbeek tussen Horst en Wanssum te mijden. Ook ten aanzien van onttrekkingen van water uit de Groote Molenbeek en recreatie adviseert het waterschap uit voorzorg negatief.

Centraal Meldpunt Water

Voor meldingen over dode vissen of overlast kunnen mensen terecht bij het Centraal Meldpunt Water: 0800 0341.