Eerste werkzaamheden Schelkensbeek van start

Gepubliceerd op 13 juni 2019

Schelkensbeek3 - klein

Waterschap Limburg heeft op 11 juni jl. de eerste werkzaamheden gestart die afgesproken zijn in het maatregelenpakket met de streek rondom de Schelkensbeek. Het maatregelenpakket moet leiden tot een klimaatrobuuste Schelkensbeek. De eerste set aan maatregelen wordt uitgevoerd bij de Krommenhoekerweg in Reuver, gemeente Beesel. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen.

Zo wordt de watergang bij de Krommenhoekerweg verbreed en de aanwezige duiker vergroot. Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg: “De reden dat we deze maatregelen met voorrang uitvoeren, is dat dit als één van de grootste knelpunten naar voren kwam en omdat we deze maatregelen zonder grote obstakels kunnen uitvoeren. We gaan nu al een aantal knelpunten oplossen en werken toe naar een klimaatbestendig gebied op de lange termijn.”

Na deze eerste stap richting uitvoering van het maatregelenpakket gaat Waterschap Limburg verder met het uitwerken van de overige maatregelen. Josette Van Wersch: “Voor de hierop volgende maatregelen is het onze intentie om het projectplan Waterwet definitief te hebben na de zomer 2019, zodat we eind 2019 kunnen starten met een volgende set maatregelen. Ondertussen wordt er ook vast gewerkt aan het pakket maatregelen dat in 2020 uitgevoerd zal worden. Alvorens we die maatregelen gaan uitvoeren zullen we echter eerst nog een keer met de streek om tafel gaan zitten om het projectplan Waterwet van die maatregelen toe te lichten.”

Water in Balans

Het gebied rondom de Schelkensbeek is een van de aangewezen gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In het gebiedsproject Schelkensbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Beesel, gemeente Venlo,  agrariërs, Staatsbosbeheer, LLTB en Rijkswaterstaat.