Dijkversterking Lottum en Grubbenvorst officieel opgeleverd

Gepubliceerd op 13 maart 2019

Lottum_oplevering_11_klein

Op 12 maart zijn de dijkversterkingen Lottum en Grubbenvorst officieel opgeleverd. Ze voldoen aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. Zo wordt het gevaar voor overstroming beperkt en houden de inwoners van de dorpen droge voeten.

Het waterschap staat voor de zin: met de omgeving, voor de omgeving. Samenwerking met de gemeente Horst a/d Maas, de dorpsraden Lottum en Grubbenvorst en de aannemer heeft een belangrijke rol gespeeld en gezorgd voor een impuls voor het gebied. De dijkverzwaring heeft  impact gehad op de dorpen Grubbenvorst en Lottum. Daarom waren ook de bewoners via de gemeente uitgenodigd voor de officiële oplevering.

Symbolisch op een tandem

Aannemerscombinatie Ploegam-Dura Vermeer realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg de dijkversterking Grubbenvorst-Lottum. Omdat de bestaande dijk niet stevig en hoog genoeg was, is de dijk afgegraven en opnieuw opgebouwd, onder andere met grond en klei. De toplaag is tot slot ingezaaid met gras. Vanaf het maaiveld is de dijk dan tussen 2 en 2,5 meter hoog. Dat is zo’n 50 tot 70 cm hoger dan de oude dijk in Grubbenvorst. De nieuwe dijk in Lottum is 1200 meter lang en 90-100 cm hoger dan de oude dijk. De Opperdonkseweg, Veerweg en Kerboschlaan zijn in de nieuwe situatie over de nieuwe dijk aangelegd.  Tussen de Opperdonkseweg en de Veerweg is een fietspad op de dijk aangelegd. Hier was ook de opleveringshandeling. Symbolisch fietsten de twee bestuurders en dorpsraden op een tandem naar elkaar toe op de dijk. Met opgestoken duimen vingen Mayke Vanmaris en Ilse van ’t Hek van basisschool De Kameleon en Do Lenssen en Evi Verstegen uit groep 4-5 van basisschool De Samensprong  uit Grubbenvorst ze op.

Impuls voor het gebied

Net zo belangrijk als het project is de afronding ervan. De dijkverzwaring heeft  impact gehad op de dorpen Grubbenvorst en Lottum. Waterschapsbestuurder Rein Dupont: “Al met al kijken we terug op een goed verlopen project. Bij het waterschap werken we altijd met de omgeving, voor de omgeving. Dus samenwerking met de gemeente, de dorpsraad Lottum en onze aannemer heeft een belangrijke rol gespeeld en gezorgd voor een impuls voor het gebied.”

Zo is de gracht rondom de pastorie opgeknapt/hersteld en is er een goede extra parkeerplaats aangelegd. Aansluitend hierop wordt er een ‘ommetje’ aangelegd waardoor men over de dijk naar de Maas kan lopen en het gebied maximaal kan beleven. Verder wordt bekeken of er nog een blotevoetenpad / educatie terrein kan worden aangelegd in samenwerking met gemeente, Stichting Landschap Horst aan de Maas, particulieren en het bedrijf Fluitekruid.  Wethouder Eric Beurskens: “Wat je ziet is dat door de samenwerking van alle partijen er een win/ win situatie is ontstaan/ er alleen winnaars zijn. De omgeving heeft aan kwaliteit en beleving gewonnen voor inwoners en bezoekers van dit gebied en er overheerst tevredenheid over het bereikte resultaat. En dit ondanks dat een hogere dijk voor je neus natuurlijk ook negatief ervaren kan worden. Zo zie je maar weer, samenwerken kost meer moeite, maar brengt je verder!”

Samen meer bereiken

De inwoners van Lottum zijn ook zelf aan de slag gegaan voor het project. De dorpsraad heeft bijvoorbeeld goed gebruik gemaakt van het project Maasgaard. Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’. Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Alles oppakken

Herman van de Pasch, trekker van werkgroep Markt, Toerisme en Maasoever in Lottum: “Als je dan toch bezig bent, dan gaan we ook maar alles oppakken. Met die gedachte is vanuit Maasgaard de omgeving bij het veer opgeknapt en een strandje gerealiseerd. Daarnaast is het Rozenhofpad opgewaardeerd en de Rozenhof uitgebreid.  Als laatste is er nieuw meubilair geplaatst langs de maasoever. We kunnen zeggen dat uiteindelijk dijkversterking Lottum een verbetering voor het gehele dorp is geworden!”

Ander geluid

Vanuit Grubbenvorst komt een ander geluid. Wordt de aantasting door de dijkversterking van oude natuurelementen en daardoor een “aanslag” op de leefbaarheid niet onderschat? Ruud Meijers: “De Dorpsraad Grubbenvorst wordt nog dagelijks aangesproken door inwoners op de aanpassingen van de Venloseweg.”

Laatste werkzaamheden

Deze week start de aannemer met de werkzaamheden aan de Venloseweg. Daarna wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Tot slot worden de tuinen opnieuw ingericht. Door deze werkzaamheden is de Venloseweg tussen de nummers 49 en 55 afgesloten van 11 t/m 22 maart. Direct aanwonenden van de Venloseweg hebben hierover een brief ontvangen. Daarnaast wordt de afsluiting via borden aangegeven. Tot slot is hierover ook informatie te vinden op de website van de gemeente Horst a/d Maas. Als het weer het toelaat, vinden de week erna nog enkele afrondende werkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen van beplanting.

Ook bij Grubbenhove zijn nog enkele afrondende werkzaamheden nodig. Zo worden er bijvoorbeeld schanskorven aangelegd. Dit zijn korven, cilinders of andere omhulling die met grond, zand of steenachtige materialen gevuld worden. Deze werkzaamheden starten ook deze week.