Campagne WATERKLAAR van start

Gepubliceerd op 23 mei 2019

logo_waterklaar_blauwe druppel

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte. “Samen met gemeenten nemen we maatregelen om de problemen die daaruit voortkomen het hoofd te bieden”, zegt Josette Van Wersch, bestuurder van Waterschap Limburg. “Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. We trappen de campagne trapt af met een aantrekkelijk aanbod aan woningeigenaren: als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.”

Regenpijp? De zaag erin!

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken!

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het gaat om private, bestaande woningen (geen nieuwbouw) die nog aangesloten zijn op een regenwaterriool. En daarbij maatregelen treffen om het water op eigen terrein vast te houden.Voor de verschillende maatregelen die inwoners treffen kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m2 (met een maximum van 25.000 euro).

Via de website www.waterklaar.nl/parkstad kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Er komt dan een adviseur langs die samen met de eigenaren de mogelijkheden bekijkt, adviseert en helpt met het invullen van de aanvraag voor subsidie.

In Kerkrade wordt de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater eind juni behandeld in de gemeenteraad.

Vierjarige campagne WATERKLAAR

Op de website www.waterklaar.nl/parkstad staat, behalve tips om wateroverlast te beperken,  heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit. De komende vier jaar spelen deze thema’s de hoofdrol in de campagne Waterklaar. Hulp van inwoners, bedrijven en instellingen is dringend nodig. We zijn samen verantwoordelijk om het waterprobleem te beperken. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.