Uitnodiging voor inloopbijeenkomst wateroverlast Meerssen 24 juli


JT Publieksbijeenkomst Meerssen 6175

Gezien de hoge temperaturen van de afgelopen weken zal wateroverlast niet het eerste zijn waaraan u denkt. Toch vormt wateroverlast door heftige regenval nog steeds een grote uitdaging voor ons allemaal.

Op dinsdag 9 juli is het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger over regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 24 juli in gemeenschapshuis De Stip kennis te komen nemen van de inhoud van deze documenten en vragen te stellen over de betekenis daarvan voor u persoonlijk. Het gaat om de aanleg van drie nieuwe en de vergroting van zeven bestaande regenwaterbuffers. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen. Met de realisatie van de nieuwe en de vergroting van de bestaande buffers realiseert het waterschap in deze eerste fase ongeveer 25% buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 m3.

Termijn tervisielegging

Vanaf donderdag 18 juli tot en met 29 augustus liggen het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zes weken ter visie. Dat betekent dat u in die periode zienswijzen kunt indienen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen wij u op 24 juli graag uit. Vanaf 18 juli kunt u zowel het ontwerpprojectplan als het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger inzien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.  
Wij zijn ons ervan bewust dat de zomervakantie geen gunstige periode is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Om  zo snel mogelijk de overlast door klimaatverandering te kunnen verminderen, starten wij echter liefst nog dit jaar met de werkzaamheden, vandaar dat wij snel door willen pakken. We hopen dan ook dat u in de gelegenheid bent om naar de bijeenkomst te komen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op deze e-mail reageren.

Praktische informatie

Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, Meerssen

Datum: Woensdag 24 juli 2019

Tijdstip: Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst bij te wonen?

Heeft u naar aanleiding van het online bekijken van de stukken vragen over onze plannen? Neem dan contact op met Ellen te Boekhorst, omgevingsmanager gebiedsproject Meerssen, via e.teboekhorst@waterschaplimburg.nl of 06-83099169.

Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Meerssen is één van de gebiedsprojecten van Water in Balans. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.