Aankondiging inloopbijeenkomst aanpak klimaatbestendigheid Schelkensbeek


IMG_2015

Inloopbijeenkomst aanpak klimaatbestendigheid Schelkensbeek

Samen met de streek is voor het gebiedsproject Schelkensbeek gekeken naar wat de beste oplossingen zijn om het gebied klaar te maken voor het veranderde klimaat. In de uitwerking van deze oplossingen is onderscheid gemaakt naar Fase 1 (de relatief snel uit te voeren maatregelen) en Fase 2 (de overige maatregelen).

Deze bijeenkomst heeft enkel betrekking op de uitvoering van Fase 1. De daarin genoemde maatregelen betreffen het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers en de herprofilering van een aantal watergangen in het Meerlebroek gebied tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73. De uitvoering van Fase 2 is voorzien voor het einde van 2020 / begin 2021.

Praktische informatie

Locatie: Eetcafé de Troubadour, Markt 7, 5954 BH Beesel

Datum: Donderdag 25 juli 2019

Tijdstip: Tussen 16.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Termijn ter inzage legging

Tijdens de inloopbijeenkomst van 25 juli kunt u het Ontwerp Projectplan Waterwet en het Ontwerp Leggerbesluit inzien, vragen stellen over de betekenis daarvan voor u persoonlijk en kunt u hulp krijgen bij het eventueel opstellen van een zienswijze. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt dus binnenlopen wanneer u wilt. De periode van de ter inzagelegging is van 18 juli t/m 29 augustus. Een zienswijze kan alleen ingediend worden in de ter inzageperiode.

Niet in de gelegenheid om de inloopbijeenkomst bij te wonen?

Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn om de inloopbijeenkomst bij te wonen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anouk Dewitte, 06-11201595, a.dewitte@waterschaplimburg.nl. Dan wordt er samen met u naar een oplossing gezocht.

Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Schelkensbeek is één van de gebiedsprojecten van Water in Balans. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans