Herinrichtingsproject Wylrebeek en Venlose Molenbeek geopend

Gepubliceerd op 26 september 2018

Wylrebeek27_klein

Waterschap Limburg heeft in samenwerking met  de gemeente Venlo de Venlose Molenbeek opnieuw ingericht. Deze is in 2017 afgerond. Daarnaast is in 2011 de Wylrebeek  heringericht  samen met Rijkswaterstaat in combinatie met de aanleg van de A74. Beide beken zijn heringericht om in de toekomst wateroverlast te beperken en om te zorgen dat er voldoende, gezond water door de beken stroomt met gevarieerde flora en fauna. Beide beken zijn vandaag feestelijk geopend samen met kinderen van BSO Baloe uit Tegelen en BSO Het Berenhol uit Steyl.

Herinrichting Venlose Molenbeek

De beek is heringericht zodat deze weer voldoet aan de natuurfunctie. De bodem van de beek is verhoogd waardoor er meer water kan worden vastgehouden. Stuwen en obstakels zijn verwijderd in de beek en de voormalige vijver bij de kinderboerderij Hagerhof is gedempt om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn aanliggende terreinen natuur technisch ingericht waardoor plas/dras situaties zijn ontstaan. Deze waren hier van oorsprong ook aanwezig. Enkele percelen zijn in eigendom van Limburgs Landschap als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur natuurlijk ingericht als doorstroommoeras. Deze gebieden worden door Limburgs Landschap beheerd.  De gebieden zijn toegankelijk gemaakt voor wandelaars door de aanleg van wandelpaden en een knuppelpad.

Herinrichting Wylrebeek

In 2011 is deze beek in combinatie met de aanleg van de A74 heringericht zodat deze voldoet aan de natuurfunctie. De inrichting van de Wylrebeek  heeft geresulteerd  in een meanderende beek met poelen, plas-dras zones en eco-duikers. Naast de Wylrebeek zijn natuurterreinen ingericht en is een strook natuur aangelegd  waarover dieren zich beschut kunnen verplaatsen. Het beheer van deze natuurterreinen wordt uitgevoerd door Limburgs Landschap. De droge en natte natuurontwikkeling brengt meer variatie in planten en struiken. Belangrijk is het natuurzuivere water dat optimaal wordt benut. Onlangs is het project definitief afgerond met de grondoverdracht van Rijkswaterstaat naar Waterschap Limburg. Daarmee worden binnenkort ook een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan de beek, zoals onderhoud aan de bomen en struiken en de reparatie van enkele voorzieningen en kunstwerken.

Beverrijk gebied

In de omliggende gebieden van de Venlose Molenbeek en de Wylrebeek is de bever zeer actief; de welbekende potloodjes laten deze aanwezigheid goed zien. Om ook de allerkleinsten al bewust te maken van dit bijzondere dier, heeft Waterschap Limburg een beverworkshop en wandeling verzorgd voor kinderen van twee BSO’s uit de buurt. Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “Wij vinden het als waterschap Limburg erg belangrijk om de omgeving te betrekken bij ons werk. Ook het betrekken van jongeren, immers de toekomst ligt in handen van jongeren. Deze oplevering is hiervan een mooi voorbeeld. De leerlingen hebben naast een educatieve ook een leuke middag gehad”.