Werkbezoek in het thema van hoogwaterveiligheid in Limburg

Gepubliceerd op 17 september 2018

Groepsfoto in Maastricht bij de Griend

Op 13 en 14 september jl. bracht een vertegenwoordiging van 21 waterschappen en heemraden een bezoek aan projecten in Limburg. Dit werkbezoek stond geheel in het thema van hoogwaterveiligheid in Limburg en Waterschap Limburg was gastheer.

Tijdens dit werkbezoek werd er een bezoek gebracht aan een drietal grote projecten in Zuid-Limburg.

Allereerst werd er een bezoek gebracht aan het opgeleverde project De Groene Loper. Uiteraard is dit geen waterveiligheidsopgave maar het is wel een project dat voor een grote opgave heeft gestaan waarbij overheden integraal samen hebben gewerkt aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en grootschalige aanpassingen van het wegennet, waaronder de bouw van een dubbeldeks wegtunnel. Dit project is een inspiratie voor komende projecten. Met dit project is er door slimme innovatieve oplossingen tevens een beter leefklimaat bovengronds ontstaan.

Consortium-directeur Kees van der Veeken nam de delegatie vervolgens mee naar het Grensmaasproject in Borgharen. Borgharen is het eerste gerealiseerde project van Grensmaas. Op locatie was duidelijk te zien hoe de rivierverbreding aldaar tot een prachtig natuurgebied heeft geleid.

Vanuit de Grensmaas ging het bezoek verder richting de hoogwaterveiligheidsopgave in het Zuidelijk Maasdal in Maastricht zelf. De stadsplanoloog van de gemeente Maastricht lichtte bij De Griend in Maastricht de uitdagende opgave toe. Meer in het centrum, ter hoogte van het stadspoortje Wyck in Maastricht, werd de complexe opgave nog zichtbaarder.

Al met al was het een zeer geslaagd bezoek. De overall boodschap van de dag was:

We geven de rivier de ruimte waar het kan, we werken integraal samen volgens een gebiedsgerichte aanpak met andere partijen en we hebben een complexe opgave in Limburg die op verschillende plekken om innovatieve oplossingen vraagt.