Waterschapsbedrijf Limburg winnaar waterinnovatieprijs 2018

Gepubliceerd op 3 december 2018

Groepsfoto-winnaars-Waterinnovatieprijs-2018_850x550-610x335

Op 29 november vond de jaarlijkse uitreiking van de Waterinnovatieprijs plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank).

Het Super Local-project van Waterschapsbedrijf Limburg heeft als doel op een schaal van 125 woningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. De prijs is verleend voor de gesloten waterkringloop, waar WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML samen aan werken binnen het project. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt op hyperthermofiele wijze vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater. Met dit concept is het mogelijk om regenwater direct te benutten, zodat het niet in het riool terechtkomt. Daarnaast zijn er buffers beschikbaar om regenwateroverlast te voorkomen en de drinkwaterpiek in droge perioden op te vangen.
Waterschapsbedrijf Limburg is een dochteronderneming van Waterschap Limburg.

Lidewijde Ongering, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: “Als jury was het een feest om alle innovatieve ideeën voorbij te zien komen. Een keuze voor de genomineerden en winnaars was dan ook een hele kluif, maar we staan volledig en unaniem achter de keuzes. Met ideeën en projecten zoals deze winnaars heb ik vertrouwen in de toekomst van het waterbeheer in Nederland. De Waterinnovatieprijs bewijst dat de kennis, creativiteit en innovatiekracht om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen volop aanwezig zijn.”


Juryoordeel:

Dit is het toonbeeld van het bestrijden van een weerbarstig en actueel probleem (waterverspilling) met een volledig circulair wapen. Hoewel de producten niet heel innovatief zijn, scoort de integraliteit op deze schaal bij de jury heel hoog. Het project is een perfecte proeftuin om de toepassing in een echte woonwijk te testen en daarvan te leren. De potentie voor grootschalige toepassing in de toekomst is groot.