Waterschap Limburg neemt nieuw besluit over Pyrazoolnorm

Gepubliceerd op 26 april 2018

beekje-bij-epen-2 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg heeft besloten om de norm voor het lozen van de stof Pyrazool door Sitech b.v. uit Sittard-Geleen niet te versoepelen. In een reparatiebesluit heeft het waterschap de norm opnieuw, ongewijzigd vastgesteld op 10 microgram per liter. De rechter oordeelde eerder dat de gestelde norm voor Pyrazoollozing te streng was en vernietigde de watervergunning op dit punt.

Het waterschap wil de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren en doet er alles aan om de lozing van ongewenste verontreinigende stoffen te reduceren. Ze is van mening dat er goede technieken zijn om verontreinigende stoffen uit het water te halen. Sitech voldoet aan de criteria van het waterschap om de best beschikbare technieken voor waterzuivering voor te schrijven in een vergunning. De kosten hiervoor zijn een verantwoorde uitgave.

Veiligstellen drinkwaterkwaliteit

Het waterschap heeft, in aanloop naar het vaststellen van het reparatiebesluit, ook aanvullende informatie gevraagd aan Sitech. Die informatie vormde geen aanleiding om de norm te versoepelen. Ze heeft ook meegewogen dat Sitech het afgelopen jaar al aan de norm heeft voldaan. Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Bij een versoepeling van de norm treedt er een risico op voor de drinkwaterwinning uit de Maas. Dit is een maatschappelijk belang waarvoor wij onze ogen niet kunnen sluiten. We zijn dan ook blij dat we met dit reparatiebesluit de drinkwaterkwaliteit weer veilig kunnen stellen”.

Overleg betrokken partijen

Over het voornemen om de norm voor Pyrazool te handhaven is overleg geweest met Sitech, de drinkwaterbedrijven WML, Evides en Dunea en Rijkswaterstaat. De drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat kunnen zich vinden in de gestelde norm. Sitech heeft inhoudelijke bezwaren, maar laat deze meewegen in het hoger beroep dat is ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Een finale uitspraak over de lozingsnorm wordt rond de zomer verwacht.