Samenvattingen en kaarten voorkeursalternatieven Belfeld, Heel en Nieuwbergen

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Heel_Info_II_klein_GerPeeters_11

Op 23 januari is door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg voor de dijkversterkingen Belfeld, Heel en Nieuw-Bergen een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld.

Waterschap Limburg begon in 2016 met de plannen voor de versterking van 15 dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Het waterschap onderzoekt voor elk dijktraject verschillende tracés en typen waterkeringen. Voor de dijktrajecten Belfeld, Heel en Nieuw-Bergen is een belangrijke mijlpaal bereikt: het voorkeursalternatief is vastgesteld. In de Publiekssamenvatting Voorkeursalternatief voor deze dijktrajecten vindt u meer informatie over het voorkeursalternatief en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

U kunt de samenvattingen hieronder raadplegen:

Belfeld

Heel

Nieuw-Bergen

De bijbehorende kaarten kunt u rechts downloaden.