Realisatie stapelmuur oever Geul Valkenburg

Gepubliceerd op 11 september 2018

De Geul bij Schin op Geul 3

Op 19 september start Waterschap Limburg met de realisatie van een stapelmuur aan de oever van de Geul, ter hoogte van de Betsy Perklaan in Valkenburg. De stapelmuur vervangt de huidige oeverbeschoeiing, die in slechte staat verkeert.  Het waterschap verhoogt ook een deel van het bestaande voetpad ter plaatse om wateroverlast bij piekafvoeren van de Geul te voorkomen. De werkzaamheden  zijn naar verwachting eind december afgerond.

Voor omwonenden en andere belangstellenden organiseert het waterschap, samen met aannemer Ploegam die het werk uitvoert, een inloopmiddag. Deze vindt plaats op donderdag  13 september van 16:00 tot 18:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze inloop kunnen de aanwezigen zich laten informeren over de specifieke plannen, de tijdsplanning, de uitvoering en mogelijke hinder.

Fijn en veilig wandelen

Josette Van Wersch, bestuurder van Waterschap Limburg: “Omdat we tegelijkertijd het voetpad langs dit stukje Geul ophogen, zorgen we er tevens voor dat er minder kans op wateroverlast is bij hoosbuien. Omwonenden kunnen straks dus fijn én veilig wandelen aan de mooi gerenoveerde oever”.