Pepinusbeek wordt klimaatbestendiger

Gepubliceerd op 5 maart 2018

Pepinusbek_1

Het waterschap heeft per direct maatregelen genomen bij de Pepinusbeek in de gemeente Echt-Susteren. We herstellen de oever op een plek en baggeren een ander stuk van de Pepinusbeek. Beide maatregelen nemen we direct om bij neerslag de waterafvoer te kunnen garanderen.

“Dit is een mooie stap op de korte termijn om ons doel op de lange termijn te bereiken: het klimaatrobuust maken van de Pepinusbeek”, zegt onze bestuurder Har Frenken.

Het project maakt deel uit van Water in Balans. In dit actieprogramma van Waterschap Limburg worden samen met de omgeving problemen door wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aangepakt.

Pepinusbeek_2