Overeenkomst aanpak wateroverlast in het Gulpdal

Gepubliceerd op 25 oktober 2018

Samenwerkingsovereenkomst

vlnr: gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg), Peter van de Rijdt (Staatsbosbeheer), lid Dagelijks Bestuur Josette Van Wersch (Waterschap Limburg) en wethouder Jos Last (gemeente Gulpen-Wittem).

Op 23 oktober 2018 hebben bestuurders van de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en Staatsbosbeheer een handtekening gezet onder een overeenkomst om gezamenlijk maatregelen te treffen tegen extreme wateroverlast in Slenaken en het overige Gulpdal.

De maatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van beplanting en bos in hellingen, het afleiden van water, waterberging in natuur, het verlagen van het maaiveld, herstellen van beekloopjes en het realiseren van een dam. De maatregelen worden zo ingepast dat het natuurlijke karakter van het Gulpdal behouden blijft.

Resultaat van intensief overleg

Dit maatregelenpakket is mede het resultaat van intensief overleg met de inwoners en ondernemers van Slenaken, die hebben moeten ondervinden wat de impact is van een overstroming in hun directe leefomgeving.  De provincie, de gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling hebben de afgelopen jaren nauw met elkaar samengewerkt om deze duurzame investering in waterveiligheid mogelijk te maken. Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “We gaan samen de komende jaren flink investeren in het Gulpdal. Alle partijen nemen met dit maatregelenpakket hun verantwoordelijkheid om de inwoners van Slenaken en stroomafwaarts van de Gulp in de toekomst beter tegen wateroverlast te beschermen.”

Kans op wateroverlast verkleinen

Op 28 juli 2012 zorgde een ‘flash flood’ door hevige regenval in België voor extreme wateroverlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Dit leidde tot schade en overlast voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid van de Gulp. Met het nu vastgestelde maatregelenpakket wordt een stevige impuls gegeven aan het gezamenlijke internationale Plan van Aanpak van alle waterbeheerders en overheden langs de Gulp. Aan Nederlandse zijde zal de kans op wateroverlast in de toekomst hierdoor nu flink verkleinen. De samenwerking met Vlaamse en Waalse partijen richt zich op het verder gaan beperken van flashfloods en het verbeteren van de waterkwaliteit van de Gulp. Waterschap en Staatsbosbeheer werken daarnaast samen in het beheer van water en natuur via een gezamenlijk beheer- en onderhoudsplan voor de Gulp en de oevers. Dat plan is nu in voorbereiding.