Online meedenken over toekomst Gebied Kwistbeek

Gepubliceerd op 12 maart 2018

kwistbeek

Vanuit je luie stoel meedenken over de toekomst van Gebied Kwistbeek; dat kan vanaf vandaag. Waterschap Limburg heeft hiervoor het online platform www.waterschaplimburg.nl/metelkaar gelanceerd. In samenwerking met de gemeente Peel en Maas is het project Gebied Kwistbeek op de site aangemaakt, zodat inwoners en ondernemers ook online kunnen meedenken.

Gebied Kwistbeek

Een beekdal met nog meer kansen! De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en waterschap pakken samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen  de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied.

Ideeën op de kaart zetten

Het project Gebied  Kwistbeek is ingericht samen met de gemeente Peel en Maas. Er is een kaart van het gebied geplaatst, waarop mensen zelf kunnen aangeven of ze ergens een knelpunt ervaren of dat ze juist ergens een kans zien of een idee hebben. “Alle punten die op de kaart gezet zijn, onderzoeken wij verder op haalbaarheid”, zegt Har Frenken, als waterschapsbestuurder nauw betrokken bij dit project. “Want uiteraard is niet ieder idee haalbaar qua financiën of mogelijkheden ter plekke. Na de analyse kunnen mensen op de site teruglezen met welke suggesties we verder aan de slag gaan, daar kunnen ze dan weer over meedenken. We hopen dan ook dat veel mensen hieraan gaan meedoen, want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er zelf wonen of werken?”

Drukbezochte bijeenkomst

Op 28 februari is de eerste stap gezet tijdens de drukbezocht bijeenkomst in Baarlo. Alle op deze avond opgehaalde ideeën en knelpunten zijn op de website te bekijken.
Gebied Kwistbeek is benoemd tot een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans.