Nieuwe dijken Beesel om achteromkomende water tegen te gaan

Gepubliceerd op 24 december 2018

beesel_dijk_maas_09541 (Breedbeeld)

In Beesel worden twee nieuwe dijken aangelegd om Beesel te beschermen tegen het achteromkomende water. Voor Rijkel is hier in een eerder stadium een keuze gemaakt. De laatste stap om de dijkring Beesel sluitend te maken was de keuze voor een nieuwe dijk ter hoogte van de Bussereindseweg. Hier dient de dijk aan te sluiten op de hoge grond.

Behoud van rivierbed en ruimtelijke inpassing

In oktober 2017 heeft de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei gesteld dat, op basis van behoud van rivierbed en ruimtelijke inpassing, de aansluiting met de hoge grond nabij de kern van Beesel komt te liggen.

Proces met de omgeving

De afgelopen maanden is met de omgeving een proces doorlopen om tot de exacte locatie te komen, waar de aansluiting met de hoge grond kan worden gemaakt. Hierbij zijn 5 mogelijke tracés verkend.De omgeving is van mening dat alleen een eerdere onderzochte variant bespreekbaar is. Waterschap Limburg laat weten dat deze variant te veel rivierbed inlevert en ruimtelijk ook niet goed in te passen is.

Uiteindelijke keuze

Bestuurder Rein Dupont: “In de afgelopen maanden is helder geworden hoe gevoelig deze keuze ligt in de omgeving. Samen met betrokken bestuurders van Rijkswaterstaat en gemeente Beesel heb ik een veldbezoek gebracht om ter plaatse te gaan kijken wat de impact is. Samen hebben we een argumentatie opgesteld om uit te leggen waarom is gekomen tot de keuze om de dijk aan de Bussereindseweg aan te sluiten op de hoge grond tussen de woningen met huisnummers 15 en 17.”

De omgeving heeft een petitie aangeboden. Vrijdag 21 december heeft de wethouder van Beesel hierop een reactie gegeven in aanwezigheid van een groot aantal bewoners en Waterschap Limburg.