Levendige streekbijeenkomst brengt aanpak Schelkensbeek dichterbij

Gepubliceerd op 22 maart 2018

schelkensbeek

Waterschap Limburg en de streek hebben op 21 maart j.l. diverse maatregelen besproken die moeten leiden tot een klimaat robuuste Schelkensbeek. Bij de levendige bijeenkomst in de Hoeskamer in Beesel werd duidelijk dat de maatregelen een duidelijke stap vooruit zijn en dat de praktijk aansluit op de bevindingen van adviesbureau Antea Group.

De aanleg van de A73 en de herinrichting van beektrajecten  zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek. Een langdurige hevige regenperiode zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Har Frenken, bestuurslid Waterschap Limburg:  “Genoeg aanleiding voor ons om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen en gaande te houden. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, gemeente Venlo, Rijkswaterstaat, de LLTB en andere betrokkenen willen we een aantal knelpunten op de korte termijn oplossen en komen tot een klimaatbestendig gebied op de lange termijn”.

Samen met adviesbureau Antea Group zijn modellen opgesteld en doorgerekend die de knelpunten  in het stroomgebied van de Schelkensbeek  in kaart brengen. Vervolgens zijn ook diverse maatregelen doorgerekend. Deze maatregelen zijn gepresenteerd en besproken met de aanwezigen.  Zo werden maatregelen als het aanbrengen van omleidingen via de Vuilbeek, gericht duikers verminderen en dynamisch onderhoud gepresenteerd.  De aanwezigen van de bijeenkomst zijn tevreden over de gepresenteerde maatregelen. Bestuurslid Water van de LLTB Edwin Kurstjens: “Eindelijk zijn er oplossingen op komst voor dit gebied die gedragen kunnen worden door de landbouw. Deze bijeenkomst toont aan dat de bevindingen aansluiten op  wat betrokken agrariërs in de praktijk zien gebeuren.

De bijeenkomst heeft veel inbreng vanuit de streek opgeleverd. Er waren nuttige discussies en een mooi initiatief om een inloopavond op te gaan zetten. Har Frenken: “Wij staan nu aan de lat voor het opstellen van definitieve maatregelen. Voor onder andere het gericht verwijderen van duikers hebben wij samenwerking vanuit de omgeving nodig. Het initiatief vanuit de omgeving om een inloopavond te houden is dan ook een goed idee. Wij zullen snel weer bijeenkomen!”

Water in Balans

Het gebied rondom de Schelkensbeek is een van de aangewezen gebiedspilots van het programma Water in Balans. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de gebiedspilot Schelkensbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente, agrariërs, inwoners, LLTB en Rijkswaterstaat.