Inloopbijeenkomst dinsdag 11 december dijkversterking Heel

Gepubliceerd op 4 december 2018

Heel_Info_II_klein_GerPeeters_11

Op dinsdag 11 december 2018 houden we in Don Bosco aan de Monseigneur Savelbergweg 100 een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg en de gemeente Maasgouw aanwezig voor een toelichting en/of het beantwoorden van uw vragen.

Waterschap Limburg heeft het integrale inrichtingsplan, een plan waarin te zien is hoe de dijk in Heel wordt versterkt, in concept gereed. Het plan is op enkele punten aangepast vanwege de opgehaalde belangen, wensen en eisen die we tijdens de keukentafelgesprekken met de direct betrokkenen hoorden. Zo is de dijk iets verlegd bij de Wessemerweg en hebben we bij Pol maatwerk toegepast, waardoor minder grond van particulieren geworven hoeft te worden en de waterscouting goed bereikbaar blijft.

Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte blijft en we zijn benieuwd naar uw reacties. De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt en is vanaf 19.00 tot 21.00 uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

Ook voor de andere dijkversterkingsprojecten organiseren we inloopbijeenkomsten. De afgelopen maanden is er al een aantal geweest.
Voor de dijktrajecten Beesel, Belfeld en Nieuw Bergen vinden de inloopbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Informatie hierover volgt later.