Inloopbijeenkomst maandag 12 november dijkversterking Buggenum


Buggenum_Info_II_GerPeeters_14_klein (Breedbeeld)

Op maandag 12 november houden we in De Roffert aan de Berikstraat 11 in Buggenum een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg en de gemeente Leudal aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

Waterschap Limburg heeft, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA).

Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent en we zijn benieuwd naar mogelijke reacties die van belang kunnen zijn voor de inpassing van het voorkeursalternatief.
De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt en is vanaf 19.00 tot 21.00 uur in De Roffert aan de Berikstraat. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

Data bijeenkomsten

Ook voor de andere dijkversterkingsprojecten organiseren we inloopbijeenkomsten. Hieronder vindt u alvast de data van deze bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.00 uur, tenzij anders aangegeven.

  • Thorn – Wessem, donderdag 22 november (van 16.00 tot 20.00 uur) in De Grote Hegge aan de Waterstraat 9
  • Arcen, dinsdag 27 november in Hotel Arcen aan Raadhuisplein 6
  • Well, maandag 3 december in De Buun aan Kasteellaan 25
  • Baarlo – Hout-Blerick, maandag 10 december in Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick
  • Heel, dinsdag 11 december in Don Bosco aan de Monseigneur Savelbergweg 100.

Voor de dijktrajecten Beesel, Belfeld en Nieuw Bergen vinden de inloopbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Informatie hierover volgt later.