Inloopbijeenkomst noodmaatregelen wateroverlast Meerssen


Bron foto's Meervandaag (7)

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei ontstond  er op veel plekken water- en modderoverlast in Meerssen. De bestaande regenwaterbuffers in het watersysteem rondom Meerssen hebben over het algemeen goed gefunctioneerd tijdens de buien, maar door de buitengewone  intensiteit van de buien ontstond er toch wateroverlast.

Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen zijn samen met de omgeving daarom aan de slag gegaan met maatregelen om de overlast van vergelijkbare buien in de nabije toekomst te kunnen beperken. Deze maatregelen werkt het waterschap momenteel verder uit, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Maar, het uitwerken van deze maatregelen vergt tijd, terwijl de kans op hevige neerslag blijft.

Daarom hebben het waterschap en de gemeente besloten om noodmaatregelen te nemen,  vooruitlopend op de aanleg van het definitieve maatregelenpakket.

Het is de bedoeling om:

  • Vier gronddammen aan te leggen van maximaal 1.5 meter hoog in het dal van de Watervalderbeek.
  • Drie gronddammen ter hoogte van de Watervalweg en één ter plaatse van de Raarslakweg aan te leggen.
  • Deze gronddammen in het landschap in te passen, gecombineerd met het ophogen van de Raarslakweg.
  • Langs de Cazenderstraat - Pastoor Arnold Somyasingel een rij met zogenaamde “big-bags” te plaatsen.

Tevens zijn of worden er momenteel nog enkele andere maatregelen door uw gemeente en het waterschap getroffen. Zo wordt het fietspad aan de Proost Beaufortstraat verlaagd, waardoor het water gemakkelijker weg kan stromen richting de Geul. Er worden maatregelen genomen bij parkeerplaats ’t Bergske, zodat het water daar beter afgevoerd kan worden. De landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen worden verhoogd om het water tegen te houden. Als laatste wordt een waterberging bij het kindcentrum in Meerssen aangelegd.

Wij praten u graag bij over deze noodmaatregelen tijdens een inloopbijeenkomst. Wij laten u zien wat deze noodmaatregelen precies inhouden. U kunt ook visualisaties bekijken van de gronddammen. Zo krijgt u een goed beeld hoe de noodmaatregelen in de omgeving passen. U kunt natuurlijk al uw vragen stellen over deze noodmaatregelen. U bent van harte welkom op 28 augustus in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur en u kunt tussen deze tijdstippen binnenlopen wanneer u wilt. Aanmelden is niet nodig.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wil u wel de plannen inzien? Dat kan bij de officiële bekendmakingen, die u vindt op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans