Erik Keulers voorgedragen als secretaris-directeur Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 14 augustus 2018

Erik Keulers

Erik Keulers is vandaag voorgedragen als nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Limburg. Hij was de afgelopen jaren actief als programmadirecteur Waterkeringen en hoofd Projecten en Waterkeringen bij het waterschap. Daarvoor werkte hij als manager aan diverse omvangrijke infrastructurele projecten bij Rijkswaterstaat.

Erik Keulers (44 jaar, Nederweert): “We staan gesteld voor grote opgaven om Limburg klimaatrobuust te maken en ook in de toekomst droge voeten, veilige dijken en voldoende schoon water te houden. Het vraagt nieuwe manieren van werken en denken om die opgaven het hoofd te bieden. Ik kijk ernaar uit om dit vanuit het waterschap vorm te geven en hierin samen met partners op te trekken.”

Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Erik Keulers als beste kandidaat naar voren. Hij is omgevingsbewust, resultaatgericht en heeft grote binding met water, de opgaven waar we voor gesteld staan en het waterschapswerk in al z’n facetten. Hij geeft daarnaast blijk van een gedegen visie op de verdere ontwikkeling van het waterschap naar een omgevingsgerichte organisatie.  Wij hebben er alle vertrouwen in dat Erik Keulers de functie van secretaris-directeur met veel energie, inzet en succes zal vervullen.”

Het algemeen bestuur van het waterschap neemt begin oktober het formele besluit over benoeming van Erik Keulers tot secretaris-directeur. Erik Keulers fungeerde de afgelopen maanden als waarnemend secretaris-directeur na het vertrek van Henk Mensink naar gemeente Oss.

De secretaris-directeur is:

- secretaris en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter/dijkgraaf,

- als directeur hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, en

- WOR-bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden.