Dijkwachten gezocht!

Gepubliceerd op 25 maart 2020

dijkwachten_04225 (Breedbeeld)

Zin om met  jouw hobby iets te betekenen voor je buurtgenoten? Te wandelen langs de mooiste stukjes van Limburg én ook nog werk te doen dat er toe doet? Geef je dan nu op als dijkwacht!

Waterschap Limburg start deze week met een wervingscampagne voor nieuwe dijkwachten in (Midden en Noord) Limburg. Er zijn nog een aantal dijkwachten nodig, wegens uitbreiding van de nieuw aangelegde dijken en natuurlijk verloop.

Wat houdt het werk van een dijkwacht in?

Waterschap Limburg, de werkgever van de dijkwachten, zorgt dat u droge voeten houdt en veilig bent bij hoog water. In heel Limburg beheren we ongeveer 180 kilometer aan waterkeringen (dijken). We bewaken het waterpeil langs de dijken en repareren schade. Verder onderzoeken we regelmatig of de dijken nog aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen.
Tijdens het hoogwaterseizoen (15 oktober tot en met 15 maart) inspecteren ongeveer 700 vrijwillige dijkwachten de dijken in Limburg. De dijkwachtenorganisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die op afroep de dijken inspecteren. Ze kijken tijdens de hoogwaterperiode bijvoorbeeld of er scheuren in de dijk zitten, er kwelwater onder de dijk doorstroomt en of dat de dijk wordt beschadigd door drijfhout en natuurlijk ook nog tal van andere zaken. Zij zijn de ogen en oren in de omgeving voor het waterschap en weten als geen ander wat er speelt in hun eigen omgeving. Uiteraard ontvangen de dijkwachten een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwillige dijkwacht

We zijn op zoek naar dijkwachten in Midden en Noord Limburg, ongeveer vanaf gemeente Maasgouw tot en met Mook. We vragen een teamspeler die fysiek in een goede gesteldheid is, affiniteit heeft met water, bij voorkeur dichtbij de dijk woont én ook graag voor de eigen buurt wat wil betekenen.

“De rol van dijkwacht geeft mij een voldaan gevoel en je komt op plekken waar je normaal niet zo snel komt.” Marian Custers, dijkwacht 57 jaar.

“Het is leuk om iets te doen voor de bescherming van je dorp en je leert je eigen omgeving nog beter kennen.” Bram Hesen, dijkwacht 34 jaar.

Wat verwacht het waterschap van een dijkwacht?

Om goed voorbereid de dijk op te gaan, wordt gestart met de opleiding dijkwacht en het gebruik van de IPhone waarop de dijkwachtapp zit. Tevens vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats (‘s avonds of ‘s middags op diverse locaties) waarbij de dijkwachten bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen van relevante waterschapprojecten, zoals de verhoging en aanleg van nieuwe dijken. Ook wordt tijdens de bijeenkomst buiten regelmatig op de dijk geoefend.

Als dijkwacht heb je een belangrijke taak op het gebied van hoogwaterveiligheid. Je hebt werk dat er toe doet voor je omgeving. Daarvoor ontvang je onze waardering in de vorm van vrijwilligersvergoeding, een jaarlijkse barbecue, een eindejaarsattentie en materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie.

Mensen die geïnteresseerd zijn in dijkwacht en een bijdrage willen leveren aan de waterveiligheid van hun buurt, kunnen zich aanmelden via dijkwachten@waterschaplimburg.nl