Dijken Stevensweert, Ohe en Laak, Grevenbicht en Roosteren gereed

Gepubliceerd op 4 september 2018

Persberichtfoto5

Op dinsdag 4 september heeft de officiële oplevering van de dijkversterkingsprojecten Stevensweert, Ohé en Laak, Grevenbicht en Roosteren op een knallende manier plaatsgevonden.  De dijktrajecten behoren tot de langste dijkversterkingen die nu zijn opgeleverd. Bestuurder Rein Dupont van Waterschap Limburg schoot voor de oplevering samen met enkele partners een historisch kanon af op de Maasdijk in Stevensweert. Dit gebeurde onder leiding van schuttersvereniging Rochus Compagnie.

Ook bewoners die het meeste te maken hebben gehad met de werkzaamheden aan de dijken ontvingen een uitnodiging voor de oplevering. Rein Dupont: “De inwoners van deze dorpen houden droge voeten door de opgeleverde versterkte dijken; deze zijn verbreed en op sommige plaatsen ook verhoogd. Zo voldoen ze aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid en wordt het gevaar voor overstroming beperkt. We hebben veel inspanningen gedaan om alles te realiseren wat we voor ogen hadden met deze klassieke dijkversterkingen. We hebben twee jaar de tijd genomen, omdat we weten dat het tijd vergt om alles goed te implementeren. Het resultaat mag er dan ook wezen en kunnen we met z’n allen trots op zijn.”

Kunst en Excursie Heemkundekring

De Maasdijk in Stevensweert was tijdens de feestelijke oplevering opgeluisterd door een aantal kunstwerken van kunstenares Nicole Skipp. Zij is aangesloten bij de KunstWerkPlaats in Venray en gaf ter plaatse uitleg over haar kunstwerken. Na afloop verzorgde gids Piet Vinken van Heemkundekring Echter Landj voor genodigden én bewoners van de dorpen een excursie. Hij stond o.a. stil bij de historie van de dorpen en de dijken.

Waarom dijkversterkingsprojecten?

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Veel waterkeringen in Limburg voldoen nog niet aan de basisveiligheid die landelijk is vastgesteld. De komende jaren worden daarom de waterkeringen versterkt en verhoogd, zodat ze aan deze normen voldoen.  Dit doen we samen met onder andere Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Consortium Grensmaas. Om tot een goede oplossing voor de versterkte dijken te komen, spreken we veel partijen, voeren we voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit. Op een aantal plaatsen gaat de schop de grond in of zijn we zelfs al klaar, zoals hier bij Stevensweert, Ohé en Laak, Grevenbicht en Roosteren.

Voor een volledig overzicht en de status van de dijkversterkingen kunt u kijken op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking

Chris Ploegmakers, directeur van aannemer Ploegam, Nina Schurer van gemeente Maasgouw, Rein Dupont, wethouder Kim Schmitz van gemeente Sittard-Geleen en wethouder Peter Pustjens van gemeente Echt-Susteren schoten een historisch kanon af.