Concentraties Legionella in Roer sterk verminderd

Gepubliceerd op 19 mei 2018

22_Fruitbedrijf Timmermans langs de Roer 2560

De afgelopen weken troffen we hogere concentraties Legionella aan in de Roer. Daarom adviseerden we gebruikers van het water uit de Roer om dit water niet te vernevelen. Inmiddels is de situatie veranderd

Bij de bron van de verontreiniging in Duitsland zijn maatregelen getroffen om de lozing van Legionella te verminderen. Dit zien wij ook terug in de meetresultaten.

De GGD Limburg Noord geeft op basis hiervan aan dat dat er geen gezondheidsrisico’s meer zijn en dat vernevelen van water uit de Roer weer veilig is.

Ons eerdere advies trekken we dan ook per direct in. Alle bedrijven die water uit de Roer onttrekken ontvangen hierover een brief.