10 december vierde publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Gepubliceerd op 27 november 2018

00000477-PHOTO-2018-05-28-06-46-46

In juni hebben wij de inwoners van Meerssen in een derde publieksbijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken in de aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden hebben alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst getekend; een mooie stap vooruit! Maar daarmee zijn we er nog niet; ook u kunt specifieke maatregelen nemen om schade of wateroverlast te voorkomen.

Laat u inspireren op de vierde bijeenkomst op maandag 10 december in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst heeft een inloopkarakter. U kunt binnenlopen tussen 19.00 – 21.00 uur. Om 19.30 uur vindt een korte toelichting op de huidige stand van zaken plaats. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Ontdek de mogelijkheden en doe mee

Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de strijd tegen de wateroverlast. Daar hebben zeven partijen afspraken over gemaakt. De partijen zijn al volop bezig en presenteren de plannen die ze al hebben als het gaat om de vier ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien (landelijk gebied, stedelijk/bebouwd gebied, watersysteem (beken/beekdalen) en schade beperken van uw eigen woning. Ook geven zij u inzicht in het proces en de planning.
Maar ook uw hulp is nodig! Vanavond laten we voorbeelden zien van concrete maatregelen die u zelf kunt treffen. Welk soort schotten zijn er bijvoorbeeld? Wat is afkoppelen eigenlijk en hoe doe je dat? Laat u inspireren door maatregelen die uw buurtbewoners al hebben genomen. Hoe beschermen zij zich tegen wateroverlast, wat werkt goed en wat niet?

Neem uw voorbeelden mee of mail ze door

Heeft u zelf al maatregelen getroffen tegen de wateroverlast? Heeft u een tip of een slim idee waar anderen ook iets aan kunnen hebben? Speciale schotten die heel goed werken? Uw tuin op een bepaalde manier ingericht? Neem uw voorbeeld –als dat kan- mee naar de bijeenkomst (dan graag om 19.00 uur aanwezig zijn) of stuur even een foto van uw maatregel of idee, voorzien van uw naam en adres naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl . Wij zorgen voor duidelijke afdrukken, zodat anderen uw voorbeeld kunnen bekijken.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.