Waterschap teleurgesteld over uitspraak rechtbank

Gepubliceerd op 10 juli 2024

Het Waterschap Limburg is teleurgesteld over de uitspraak van de Rechtbank Limburg in de zaak over de lozingsvergunning voor Circle. De rechters vinden onder meer dat het Waterschap niet had mogen voorschrijven dat op het Chemelotterrein in Geleen uiteindelijk chemievrij gekoeld moet worden.

,,We hebben bij de lozingsvergunning van Circle strenge voorwaarden opgenomen. De rechters vinden nu dat we te streng zijn geweest en dat we nog beter moeten nagaan of dat wat we willen bereiken met een vergunning ook uitvoerbaar is,” concludeert dagelijks bestuurslid Josette Van Wersch.

Uitvoerbaar

Op het terrein van Chemelot wordt water uit het Julianakanaal gebruikt om productie-installaties te koelen. Het koelwater wordt vervolgens via de zuiveringsinstallatie van Circle Wastewater Services geloosd in de zijtak van het riviertje de Ur, die op zijn beurt weer uitmondt in de Maas. Waterschap Limburg heeft in 2020 een lozingsvergunning verleend aan Sitech (nu heet dit bedrijf Circle Wastewater Services) waarin strenge voorwaarden zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat zo schoon mogelijk water in onze beken en rivieren terechtkomt. De rechtbank concludeert nu dat daar waar het gaat om het chemievrij koelen van de installaties het waterschap had moeten nagaan of dit technisch ook uitvoerbaar is. Het waterschap heeft volgens de rechtbank onvoldoende voldaan aan het ‘zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel’.

Een ander onderdeel van de rechtszaak was de manier waarop Circle om moet gaan met lozingen als er bijvoorbeeld onderhoud of reparatiewerkzaamheden plaatsvinden aan installaties op Chemelot. De rechtbank vindt een zogenoemde immissietoets in dit geval niet effectief en vindt het ook te ver gaan dat Waterschap Limburg goedkeuring kan geven voor de werkzaamheden. Daarom zijn er enkele voorschriften aangepast.

Hoger beroep

Waterschap Limburg gaat de komende weken de uitspraak bestuderen, en neemt vervolgens een besluit over het eventueel instellen van een hoger beroep bij de Raad van State.

De rechtszaak tegen de lozingsvergunning was aangespannen door de vergunninghouder, Circle Wastewater Services, en door enkele bedrijven die op Chemelot zijn gevestigd. Deze vergunning loopt in 2027 af. Waterschap Limburg neemt de uitkomst van de rechtszaak (al dan niet na hoger beroep) uiteraard mee als er een nieuwe vergunning verleend moet worden.

Lees de volledige uitspraak van de rechtbank.

Bekijk onze pagina met meer informatie over de lozingsvergunning voor Circle Wastewater Services.