Waterbeheerders in Limburg


De maand mei was een van de natste maanden ooit in Limburg. Dit heeft geleid tot een groot aantal meldingen van inwoners en ondernemers met water gerelateerde vragen. Niet alleen het waterschap speelt een rol als waterbeheerder in Limburg, maar ook andere instanties. Hieronder leggen we uit wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wie doet wat als het gaat om water?

Gemeenten

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het grondwater in stedelijke gebieden. Zij zorgen voor de afvoer van afvalwater en beheren de riolering om overtollig regenwater af te voeren. Hierdoor helpen ze wateroverlast in stedelijke gebieden te voorkomen.

Waterschappen

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren, zoals beken en kanalen. Zij beheren het regionale watersysteem en zorgen ervoor dat het waterpeil op een veilig niveau blijft, dat water van voldoende kwaliteit is en dat er geen wateroverlast ontstaat in hun beheersgebied.

Provincie Limburg

De provincie Limburg stelt de normen voor waterveiligheid binnen de provincie. Dit betekent dat zij richtlijnen en regels opstellen om ervoor te zorgen dat inwoners beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de zee en de rivieren (bijvoorbeeld de Maas). Zij zorgen ervoor dat deze grote wateren goed beheerd en onderhouden worden om overstromingen te voorkomen.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

WML is verantwoordelijk voor de levering van drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Zij zorgen ervoor dat er altijd schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt.

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg  zorgt voor het zuiveren van afvalwater. Via een uitgebreid riolerings- en leidingstelsel stroomt het water naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Limburg, waar ze het behandelen en geschikt maken voor hergebruik.

Water-in-Balans-wiedoetwat

Heb je te maken met wateroverlast of vragen over waterbeheer? Afhankelijk van het type water en locatie, weet je bij wie je moet zijn.

Gemeente: Kijk op de website van je eigen gemeente voor contactinformatie.

Waterschap Limburg: Website

Provincie Limburg: Website

Rijkswaterstaat: Website

WML: Website

WBL: Website