Verlenging aanvraagperiode Stimuleringsregeling Landbouwpercelen Zuid-Limburg 2024

Gepubliceerd op 29 mei 2024

Mais zaaien proef 1 deze_WUR (Breedbeeld)

Vanwege de uitzonderlijk natte weersomstandigheden heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg besloten de aanvraagperiode van de stimuleringsregeling Water Vasthouden Landbouwpercelen Zuid-Limburg met drie weken te verlengen tot uiterlijk 21 juni 2024.

Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder Waterschap Limburg: "Wij begrijpen dat agrariërs nog niet in staat zijn geweest hun gewassen te zaaien of poten. Door de weersvoorspellingen is het voor sommige gewassen en/of percelen onzeker of de geplande teelt haalbaar is. Daarom willen we hen tegemoetkomen door de regeling te verlengen."

De datums voor een aantal maatregelen zijn verschoven, evenals de uiterlijke aanvraagdatum.

De stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling bevat 14 maatregelen die actieve landbouwers kunnen treffen om het risico op waterafspoeling tijdens het groeiseizoen te verkleinen. Het zijn maatregelen die aansluiten op de verschillende teelten van gewassen die plaatsvinden in Zuid-Limburg. Ze zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan infiltreren en het van hellingen afstromend water zoveel mogelijk afremt.

Voor meer informatie over de regeling kijk op www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar stimuleringsregeling@waterschaplimburg.nl